Stundu saraksts

Sākumskolas klašu stundu saraksts ir ierastās tabulas skatā, 4.–12. klasēm atšķirīgā izkārtojumā zemāk šajā pat lapā.
Lapas beigās arī interešu izglītības nodarbību grafiks.

Atvērt pa visu ekrānu

Stundu saraksts 4.–12. klasēm no 13.09.2021.

4a

Mācību stunda Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1
8.00-8.40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
8.50-9.30
 
 
 
 
 
 
Latviešu valoda
Aiga Baumane
212
 
 
 
 
 
 
3
9.40-10.20
Sports un veselība
Ineta Saulīte
Dabaszinības
Inga Skuja
212
Datorika
Evija Mirķe
402
Datorika
Agnese Drīksna
401
Sports un veselība
Ineta Saulīte
Klases stunda
Nataļja Sidorenko
212
4
10.40-11.20
Matemātika
Baiba Zupane
212
Dabaszinības
Inga Skuja
212
Dizains un tehnoloģijas
Mārtiņš Ezeriņš
101
Dizains un tehnoloģijas
Vēsma Kalniņa
212
Sports un veselība
Ineta Saulīte
Solfedžo
Nataļja Sidorenko
212
5
11.40-12.20
Sociālās zinības un vēsture
Agnese Drīksna
212
Matemātika
Baiba Zupane
212
Mūzika
Nataļja Sidorenko
212
Latviešu valoda
Aiga Baumane
212
Matemātika
Baiba Zupane
212
6
12.40-13.20
Vizuālā māksla
Ingrīda Kriķe
212
Latviešu valoda
Aiga Baumane
212
Matemātika
Baiba Zupane
212
Latviešu valoda
Aiga Baumane
212
Matemātika
Baiba Zupane
212
7
13.40-14.20
Latviešu valoda
Aiga Baumane
212
 
 
 
Vācu valoda
Irina Pučkova
212
Krievu valoda
Gaļina Paškova
212
 
 
 
Angļu valoda
Gunta Zaķe
212
Mūzika (S)
Nataļja Sidorenko
212
8
14.30-15.10
Angļu valoda
Gunta Zaķe
212
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
15.20-16.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4b

Mācību stunda Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1
8.00-8.40
Dizains un tehnoloģijas
Mārtiņš Ezeriņš
101
Dizains un tehnoloģijas
Vēsma Kalniņa
106
 
 
 
 
 
 
Latviešu valoda
Aiga Baumane
106
 
 
 
2
8.50-9.30
Dizains un tehnoloģijas
Mārtiņš Ezeriņš
101
Dizains un tehnoloģijas
Vēsma Kalniņa
106
Angļu valoda
Elīna Beihmane
106
Datorika
Evija Mirķe
402
Sociālās zinības un vēsture
Agnese Drīksna
106
 
 
 
3
9.40-10.20
Dabaszinības
Inga Skuja
106
Sports un veselība
Krišs Matisons
Latviešu valoda
Aiga Baumane
106
Matemātika
Baiba Zupane
106
Klases stunda
Elīna Beihmane
106
4
10.40-11.20
Vizuālā māksla
Ingrīda Kriķe
106
Matemātika
Baiba Zupane
106
Latviešu valoda
Aiga Baumane
106
Matemātika
Baiba Zupane
106
Angļu valoda
Elīna Beihmane
106
5
11.40-12.20
Mūzika
Aelita Novicka
106
Latviešu valoda
Aiga Baumane
106
Matemātika
Baiba Zupane
106
Sports un veselība
Krišs Matisons
Latviešu valoda
Aiga Baumane
106
6
12.40-13.20
Matemātika
Baiba Zupane
106
Dabaszinības
Inga Skuja
106
 
 
 
Krievu valoda
Niņa Boldovska
106
Sports un veselība
Krišs Matisons
Mūzika
Aelita Novicka
106
7
13.40-14.20
 
 
 
Vācu valoda
Ilze Erne
206
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociālās zinības un vēsture
Agnese Drīksna
106
8
14.30-15.10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
15.20-16.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4c

Mācību stunda Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1
8.00-8.40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
8.50-9.30
 
 
 
 
 
 
Sports un veselība
Ineta Saulīte
 
 
 
 
 
 
3
9.40-10.20
Mūzika
Sanita Jaudzema
203
Datorika
Evija Mirķe
402
Datorika
Agnese Drīksna
401
Sports un veselība
Ineta Saulīte
Matemātika
Rūta Kānīte
203
Klases stunda
Aiga Baumane
203
4
10.40-11.20
Latviešu valoda
Aiga Baumane
203
Latviešu valoda
Aiga Baumane
203
Matemātika
Rūta Kānīte
203
Latviešu valoda
Aiga Baumane
203
Latviešu valoda
Aiga Baumane
203
5
11.40-12.20
Matemātika
Rūta Kānīte
203
Matemātika
Rūta Kānīte
203
Latviešu valoda
Aiga Baumane
203
Dizains un tehnoloģijas
Mārtiņš Ezeriņš
101
Dizains un tehnoloģijas
Vēsma Kalniņa
203
Sports un veselība
Ineta Saulīte
6
12.40-13.20
Matemātika
Rūta Kānīte
203
Mūzika (S)
Nataļja Sidorenko
203
Angļu valoda
Ilze Erne
203
Angļu valoda
Ilze Erne
203
Dabaszinības
Inga Skuja
203
7
13.40-14.20
Vizuālā māksla
Ingrīda Kriķe
203
Vācu valoda
Irina Pučkova
212
Krievu valoda
Gaļina Paškova
203
Sociālās zinības un vēsture
Agnese Drīksna
203
Solfedžo
Nataļja Sidorenko
203
Dabaszinības
Inga Skuja
203
8
14.30-15.10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
15.20-16.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4d

Mācību stunda Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1
8.00-8.40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
8.50-9.30
 
 
 
 
 
 
Matemātika
Inga Skuja
206
 
 
 
 
 
 
3
9.40-10.20
Latviešu valoda
Aiga Baumane
206
Latviešu valoda
Aiga Baumane
206
Matemātika
Inga Skuja
206
Latviešu valoda
Aiga Baumane
206
Angļu valoda
Gunta Zaķe
206
4
10.40-11.20
Mūzika (S)
Inta Godiņa
206
Sports un veselība
Inga Ermansone
Datorika
Evija Mirķe
402
Datorika
Agnese Drīksna
401
Mūzika
Lelde Bitīte
206
Klases stunda
Lelde Bitīte
206
5
11.40-12.20
Matemātika
Inga Skuja
206
Sports un veselība
Inga Ermansone
Solfedžo
Inta Godiņa
206
Solfedžo
Aelita Novicka
202
Sociālās zinības un vēsture
Agnese Drīksna
206
Vizuālā māksla
Ingrīda Kriķe
206
6
12.40-13.20
Matemātika
Inga Skuja
206
Dizains un tehnoloģijas
Mārtiņš Ezeriņš
101
Dizains un tehnoloģijas
Vēsma Kalniņa
206
Angļu valoda
Gunta Zaķe
206
Matemātika
Inga Skuja
206
Latviešu valoda
Aiga Baumane
206
7
13.40-14.20
Sports un veselība
Inga Ermansone
Sporta z.
Vācu valoda
Ilze Erne
206
Krievu valoda
Niņa Boldovska
305
 
 
 
Dabaszinības
Inga Skuja
206
Latviešu valoda
Aiga Baumane
206
8
14.30-15.10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dabaszinības
Inga Skuja
206
 
 
 
9
15.20-16.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5a

Mācību stunda Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1
8.00-8.40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
8.50-9.30
 
 
 
 
 
 
Matemātika
Inese Minkeviča
105
 
 
 
 
 
 
3
9.40-10.20
Latviešu valoda
Ingrīda Kušķe
105
Literatūra
Ingrīda Kušķe
105
Matemātika
Inese Minkeviča
105
Dizains un tehnoloģijas
Mārtiņš Ezeriņš
101
Dizains un tehnoloģijas
Vēsma Kalniņa
105
Klases stunda
Inese Minkeviča
105
4
10.40-11.20
Solfedžo
Nataļja Sidorenko
204
Solfedžo
Sanita Jaudzema
105
Literatūra
Ingrīda Kušķe
105
Vācu valoda
Ilze Erne
206
Krievu valoda
Gaļina Paškova
105
Sports un veselība
Inga Ermansone
Angļu valoda
Liene Knope
303
Angļu valoda
Gunta Zaķe
105
5
11.40-12.20
Matemātika
Inese Minkeviča
105
Datorika
Evija Mirķe
402
Datorika
Agnese Drīksna
401
Sports un veselība
Inga Ermansone
Sports un veselība
Inga Ermansone
Mūzika (S)
Nataļja Sidorenko
105
6
12.40-13.20
Sociālās zinības un vēsture
Agnese Drīksna
105
Matemātika
Inese Minkeviča
105
Latviešu valoda
Ingrīda Kušķe
105
Vizuālā māksla
Ingrīda Kriķe
105
Latviešu valoda
Ingrīda Kušķe
105
7
13.40-14.20
Sociālās zinības un vēsture
Agnese Drīksna
105
Matemātika
Inese Minkeviča
105
Dabaszinības
Inga Skuja
105
Latviešu valoda
Ingrīda Kušķe
105
Mūzika
Sanita Jaudzema
105
8
14.30-15.10
 
 
 
Angļu valoda
Liene Knope
205
Angļu valoda
Gunta Zaķe
105
 
 
 
Angļu valoda
Liene Knope
205
Angļu valoda
Gunta Zaķe
105
 
 
 
9
15.20-16.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5b

Mācību stunda Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1
8.00-8.40
Angļu valoda
Gunta Zaķe
305
Angļu valoda
Anita Sudnika
Datorika
Evija Mirķe
402
Datorika
Agnese Drīksna
401
 
 
 
 
 
 
Matemātika
Rūta Kānīte
305
2
8.50-9.30
Dabaszinības
Inga Skuja
305
Latviešu valoda
Ingrīda Kušķe
305
 
 
 
 
 
 
Klases stunda
Ingrīda Kušķe
305
3
9.40-10.20
Dizains un tehnoloģijas
Mārtiņš Ezeriņš
101
Dizains un tehnoloģijas
Vēsma Kalniņa
305
Matemātika
Rūta Kānīte
305
Vizuālā māksla
Ingrīda Kriķe
305
Latviešu valoda
Ingrīda Kušķe
305
Latviešu valoda
Ingrīda Kušķe
305
4
10.40-11.20
Matemātika
Rūta Kānīte
305
Matemātika
Rūta Kānīte
305
Vācu valoda
Ilze Erne
206
Krievu valoda
Niņa Boldovska
305
Latviešu valoda
Ingrīda Kušķe
305
Sociālās zinības un vēsture
Agnese Drīksna
305
5
11.40-12.20
Literatūra
Ingrīda Kušķe
305
Dabaszinības
Inga Skuja
305
Matemātika
Rūta Kānīte
305
 
 
 
Angļu valoda
Anita Sudnika
305
Sociālās zinības un vēsture
Agnese Drīksna
305
6
12.40-13.20
Sports un veselība
Inga Ermansone
Mūzika
Sanita Jaudzema
305
Sports un veselība
Inga Ermansone
Angļu valoda
Gunta Zaķe
309
Angļu valoda
Anita Sudnika
305
Sports un veselība
Inga Ermansone
7
13.40-14.20
 
 
 
 
 
 
Literatūra
Ingrīda Kušķe
305
Mūzika
Sanita Jaudzema
305
 
 
 
8
14.30-15.10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matemātika
Rūta Kānīte
305
 
 
 
9
15.20-16.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5d

Mācību stunda Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1
8.00-8.40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
8.50-9.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
9.40-10.20
Sociālās zinības un vēsture
Agnese Drīksna
202
Sports un veselība
Ineta Saulīte
Sporta z.
Mūzika (S)
Nataļja Sidorenko
202
Matemātika
Inga Skuja
202
Klases stunda
Inga Skuja
202
4
10.40-11.20
Sociālās zinības un vēsture
Agnese Drīksna
202
Sports un veselība
Ineta Saulīte
Sporta z.
Vācu valoda
Ilze Erne
206
Krievu valoda
Irina Pučkova
202
Matemātika
Inga Skuja
202
Matemātika
Inga Skuja
202
5
11.40-12.20
Latviešu valoda
Aiga Baumane
202
Dizains un tehnoloģijas
Mārtiņš Ezeriņš
101
Dizains un tehnoloģijas
Vēsma Kalniņa
202
Datorika
Agnese Drīksna
401
Datorika
Evija Mirķe
402
Dabaszinības
Inga Skuja
202
Matemātika
Inga Skuja
202
6
12.40-13.20
Latviešu valoda
Aiga Baumane
202
Vizuālā māksla
Ingrīda Kriķe
202
Literatūra
Aiga Baumane
202
Mūzika
Sanita Jaudzema
202
Angļu valoda
Gunta Zaķe
202
Angļu valoda
Liene Knope
305
7
13.40-14.20
Matemātika
Inga Skuja
202
Angļu valoda
Gunta Zaķe
202
Angļu valoda
Liene Knope
410
Literatūra
Aiga Baumane
202
Latviešu valoda
Aiga Baumane
202
Angļu valoda
Gunta Zaķe
202
Angļu valoda
Liene Knope
305
8
14.30-15.10
 
 
 
Solfedžo
Nataļja Sidorenko
202
Solfedžo
Sanita Jaudzema
305
 
 
 
Latviešu valoda
Aiga Baumane
202
Sports un veselība
Ineta Saulīte
Sporta z.
9
15.20-16.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6a

Mācību stunda Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1
8.00-8.40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
8.50-9.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
9.40-10.20
Vizuālā māksla
Ingrīda Kriķe
405
Dabaszinības
Illa Mūsiņa
405
Latviešu valoda
Ingrīda Kušķe
405
Vācu valoda
Ilze Erne
212
Krievu valoda
Gaļina Paškova
405
Klases stunda
Rūta Kānīte
405
4
10.40-11.20
Latviešu valoda
Ingrīda Kušķe
405
Informātika
Agnese Drīksna
401
Informātika
Evija Mirķe
402
Mūzika
Nataļja Sidorenko
405
Matemātika
Rūta Kānīte
405
Mājturība un tehnoloģijas
Mārtiņš Ezeriņš
101
Mājturība un tehnoloģijas
Vēsma Kalniņa
405
5
11.40-12.20
Angļu valoda
Liene Knope
405
Literatūra
Ingrīda Kušķe
405
Latvijas vēsture
Rita Kuzņecova
405
Matemātika
Rūta Kānīte
405
Matemātika
Rūta Kānīte
405
6
12.40-13.20
Vācu valoda
Ilze Erne
104
Krievu valoda
Gaļina Paškova
405
Angļu valoda
Liene Knope
405
Matemātika
Rūta Kānīte
405
Dabaszinības
Illa Mūsiņa
405
Matemātika
Rūta Kānīte
405
7
13.40-14.20
Sociālas zinības
Māra Puķīte
405
Solfedžo
Nataļja Sidorenko
405
Sports
Ineta Saulīte
Angļu valoda
Liene Knope
405
Literatūra
Ingrīda Kušķe
405
8
14.30-15.10
Sociālas zinības
Māra Puķīte
405
Pasaules vēsture
Rita Kuzņecova
405
Sports
Ineta Saulīte
Latviešu valoda
Ingrīda Kušķe
405
Latviešu valoda
Ingrīda Kušķe
405
9
15.20-16.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6b

Mācību stunda Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1
8.00-8.40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matemātika
Rūta Kānīte
205
Klases stunda
Agnese Drīksna
205
2
8.50-9.30
Angļu valoda
Elīna Beihmane
205
Angļu valoda
Liene Knope
104
Sociālas zinības
Agnese Drīksna
205
Literatūra
Andris Krieķis
205
Matemātika
Rūta Kānīte
205
Latviešu valoda
Andris Krieķis
205
3
9.40-10.20
Angļu valoda
Elīna Beihmane
205
Angļu valoda
Liene Knope
104
Latviešu valoda
Andris Krieķis
205
Latviešu valoda
Andris Krieķis
205
Vācu valoda
Ilze Erne
212
Krievu valoda
Irina Pučkova
205
Latviešu valoda
Andris Krieķis
205
4
10.40-11.20
Mājturība un tehnoloģijas
Mārtiņš Ezeriņš
101
Mājturība un tehnoloģijas
Vēsma Kalniņa
205
Angļu valoda
Elīna Beihmane
205
Angļu valoda
Liene Knope
405
Dabaszinības
Illa Mūsiņa
205
Mūzika
Aelita Novicka
205
Sports
Krišs Matisons
5
11.40-12.20
Mājturība un tehnoloģijas
Mārtiņš Ezeriņš
101
Mājturība un tehnoloģijas
Vēsma Kalniņa
205
Vizuālā māksla
Ingrīda Kriķe
205
Dabaszinības
Illa Mūsiņa
205
Latvijas vēsture
Rita Kuzņecova
205
Sports
Krišs Matisons
6
12.40-13.20
Vācu valoda
Ilze Erne
104
Krievu valoda
Irina Pučkova
205
Matemātika
Rūta Kānīte
205
Informātika
Agnese Drīksna,Evija Mirķe
Informātika
Agnese Drīksna,Evija Mirķe
Literatūra
Andris Krieķis
205
 
 
 
7
13.40-14.20
Mūzika
Aelita Novicka
205
Matemātika
Rūta Kānīte
205
Matemātika
Rūta Kānīte
205
Sociālas zinības
Agnese Drīksna
205
 
 
 
8
14.30-15.10
 
 
 
 
 
 
Pasaules vēsture
Rita Kuzņecova
205
 
 
 
 
 
 
9
15.20-16.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6c

Mācību stunda Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1
8.00-8.40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
8.50-9.30
 
 
 
 
 
 
Angļu valoda
Elīna Beihmane
301
 
 
 
 
 
 
3
9.40-10.20
Mūzika
Agnese Fjodorova
301
Pasaules vēsture
Rita Kuzņecova
301
Sports
Inga Ermansone
Vizuālā māksla
Ingrīda Kriķe
301
Klases stunda
Agnese Fjodorova
301
4
10.40-11.20
Matemātika
Inga Skuja
301
Latviešu valoda
Andris Krieķis
301
Sports
Inga Ermansone
Sociālas zinības
Māra Puķīte
301
Solfedžo
Agnese Fjodorova
301
5
11.40-12.20
Dabaszinības
Illa Mūsiņa
301
Vācu valoda
Irina Pučkova
201
Krievu valoda
Niņa Boldovska
301
Matemātika
Inga Skuja
301
Sociālas zinības
Māra Puķīte
301
Angļu valoda
Elīna Beihmane
301
6
12.40-13.20
Latviešu valoda
Andris Krieķis
301
Angļu valoda
Elīna Beihmane
301
Matemātika
Inga Skuja
301
Informātika
Evija Mirķe,Agnese Drīksna
401
Informātika
Evija Mirķe,Agnese Drīksna
401
Vācu valoda
Irina Pučkova
410
Krievu valoda
Niņa Boldovska
301
7
13.40-14.20
Mājturība un tehnoloģijas
Mārtiņš Ezeriņš
101
Mājturība un tehnoloģijas
Vēsma Kalniņa
301
Matemātika
Inga Skuja
301
Literatūra
Andris Krieķis
301
Latvijas vēsture
Rita Kuzņecova
301
Literatūra
Andris Krieķis
301
8
14.30-15.10
 
 
 
Matemātika
Inga Skuja
301
Latviešu valoda
Andris Krieķis
301
Dabaszinības
Illa Mūsiņa
301
Latviešu valoda
Andris Krieķis
301
9
15.20-16.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6d

Mācību stunda Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1
8.00-8.40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
8.50-9.30
 
 
 
 
 
 
Matemātika
Rūta Kānīte
Aktu zāle
 
 
 
 
 
 
3
9.40-10.20
Sociālas zinības
Māra Puķīte
Aktu zāle
Solfedžo
Nataļja Sidorenko
Aktu zāle
Matemātika
Rūta Kānīte
102
Latvijas vēsture
Rita Kuzņecova
Aktu zāle
Klases stunda
Anita Sudnika
Aktu zāle
4
10.40-11.20
Latviešu valoda
Andris Krieķis
Aktu zāle
Mūzika
Nataļja Sidorenko
Aktu zāle
Pasaules vēsture
Rita Kuzņecova
410
Literatūra
Andris Krieķis
Aktu zāle
Angļu valoda
Anita Sudnika
Aktu zāle
5
11.40-12.20
Latviešu valoda
Andris Krieķis
Aktu zāle
Vācu valoda
Irina Pučkova
201
Krievu valoda
Gaļina Paškova
Aktu zāle
Latviešu valoda
Andris Krieķis
208
Literatūra
Andris Krieķis
Aktu zāle
Angļu valoda
Anita Sudnika
Aktu zāle
6
12.40-13.20
Dabaszinības
Illa Mūsiņa
Aktu zāle
Informātika
Evija Mirķe
402
Informātika
Agnese Drīksna
401
Dabaszinības
Illa Mūsiņa
302
Matemātika
Rūta Kānīte
Aktu zāle
Vācu valoda
Irina Pučkova
410
Krievu valoda
Gaļina Paškova
Aktu zāle
7
13.40-14.20
Angļu valoda
Anita Sudnika
Aktu zāle
Mājturība un tehnoloģijas
Mārtiņš Ezeriņš
101
Mājturība un tehnoloģijas
Vēsma Kalniņa
Aktu zāle
Vizuālā māksla
Ingrīda Kriķe
Aktu zāle
Sports
Krišs Matisons
Sporta z.
Matemātika
Rūta Kānīte
Aktu zāle
8
14.30-15.10
 
 
 
Latviešu valoda
Andris Krieķis
Aktu zāle
Sociālas zinības
Māra Puķīte
Aktu zāle
Sports
Krišs Matisons
Matemātika
Rūta Kānīte
Aktu zāle
9
15.20-16.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7a

Mācību stunda Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1
8.00-8.40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
8.50-9.30
 
 
 
 
 
 
Bioloģija
Illa Mūsiņa
410
 
 
 
 
 
 
3
9.40-10.20
Bioloģija
Illa Mūsiņa
410
Krievu valoda
Gaļina Paškova
410
Vācu valoda
Ilze Erne
302
Latvijas un pasaules vēsture
Rita Kuzņecova
410
Matemātika
Inese Minkeviča
410
Dizains un tehnoloģijas
Vēsma Kalniņa,Mārtiņš Ezeriņš
101
Dizains un tehnoloģijas
Vēsma Kalniņa,Mārtiņš Ezeriņš
101
4
10.40-11.20
Angļu valoda
Elīna Beihmane
410
Sociālas zinības
Māra Puķīte
410
Teātra māksla
Solvita Stengrēvica-Grāvīte
Aktu zāle
Matemātika
Inese Minkeviča
410
Klases stunda
Ingrīda Kriķe
410
5
11.40-12.20
Angļu valoda
Elīna Beihmane
410
Sports un veselība
Krišs Matisons
Sporta z.
Literatūra
Ingrīda Kušķe
410
Ģeogrāfija
Aija Ciematniece
410
Mūzika
Aelita Novicka
410
6
12.40-13.20
Matemātika
Inese Minkeviča
410
Sports un veselība
Krišs Matisons
Sporta z.
Sports un veselība
Krišs Matisons
Sporta z.
Ģeogrāfija
Aija Ciematniece
303
Datorika
Agnese Drīksna
401
Datorika
Iveta Gultniece
402
7
13.40-14.20
Latviešu valoda
Ingrīda Kušķe
305
Datorika
Agnese Drīksna
402
Datorika
Iveta Gultniece
401
Matemātika
Inese Minkeviča
410
Krievu valoda
Gaļina Paškova
410
Vācu valoda
Ilze Erne
302
Matemātika
Inese Minkeviča
205
8
14.30-15.10
Solfedžo
Inta Godiņa
309
Latviešu valoda
Ingrīda Kušķe
410
Vizuālā māksla
Ingrīda Kriķe
410
Latvijas un pasaules vēsture
Rita Kuzņecova
Angļu valoda
Elīna Beihmane
106
9
15.20-16.00
 
 
 
Latviešu valoda
Ingrīda Kušķe
410
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7b

Mācību stunda Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1
8.00-8.40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dizains un tehnoloģijas
Mārtiņš Ezeriņš
101
Datorika
Iveta Gultniece
402
Sports un veselība
Ineta Saulīte
Sporta z.
2
8.50-9.30
Literatūra
Andris Krieķis
102
Literatūra
Andris Krieķis
102
Latvijas un pasaules vēsture
Rita Kuzņecova
102
Dizains un tehnoloģijas
Vēsma Kalniņa
102
Datorika
Iveta Gultniece
402
Sports un veselība
Ineta Saulīte
3
9.40-10.20
Latviešu valoda
Andris Krieķis
102
Vācu valoda
Ilze Erne
302
Krievu valoda
Irina Pučkova
102
Teātra māksla
Solvita Stengrēvica-Grāvīte
Aktu zāle
Bioloģija
Illa Mūsiņa
102
Klases stunda
Mairita Libauere
102
4
10.40-11.20
Sports un veselība
Ineta Saulīte
Latvijas un pasaules vēsture
Rita Kuzņecova
102
Ģeogrāfija
Aija Ciematniece
102
Bioloģija
Illa Mūsiņa
102
Latviešu valoda
Andris Krieķis
102
5
11.40-12.20
Sociālas zinības
Māra Puķīte
102
Matemātika
Mairita Libauere
102
Dizains un tehnoloģijas
Vēsma Kalniņa
102
Dizains un tehnoloģijas
Mārtiņš Ezeriņš
101
Angļu valoda
Elīna Beihmane
106
Angļu valoda
Liene Knope
102
Matemātika
Mairita Libauere
102
6
12.40-13.20
Matemātika
Mairita Libauere
102
Mūzika
Aelita Novicka
102
Latviešu valoda
Andris Krieķis
102
Angļu valoda
Elīna Beihmane
106
Angļu valoda
Liene Knope
102
Matemātika
Mairita Libauere
102
7
13.40-14.20
Matemātika
Mairita Libauere
102
Vizuālā māksla
Ingrīda Kriķe
102
 
 
 
Vācu valoda
Ilze Erne
302
Krievu valoda
Irina Pučkova
102
Ģeogrāfija
Aija Ciematniece
102
8
14.30-15.10
Angļu valoda
Elīna Beihmane
102
Angļu valoda
Liene Knope
205
Datorika
Iveta Gultniece
402
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datorika
Iveta Gultniece
402
 
 
 
9
15.20-16.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7c

Mācību stunda Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1
8.00-8.40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
8.50-9.30
 
 
 
 
 
 
Matemātika
Saiva Vilne
302
 
 
 
 
 
 
3
9.40-10.20
Latviešu valoda
Gunta Apsīte
302
Vācu valoda
Ilze Erne
302
Krievu valoda
Gaļina Paškova,Niņa Boldovska,Irina Pučkova
Matemātika
Saiva Vilne
302
Matemātika
Saiva Vilne
302
Klases stunda
Viesturs Galenieks
302
4
10.40-11.20
Latviešu valoda
Gunta Apsīte
302
Solfedžo
Viesturs Galenieks
302
Angļu valoda
Liene Knope
302
Literatūra
Gunta Apsīte
302
Latvijas un pasaules vēsture
Rita Kuzņecova
302
5
11.40-12.20
Sports un veselība
Ineta Saulīte
Latvijas un pasaules vēsture
Rita Kuzņecova
302
Angļu valoda
Liene Knope
302
Latviešu valoda
Gunta Apsīte
302
Angļu valoda
Liene Knope
302
6
12.40-13.20
Sports un veselība
Ineta Saulīte
Ģeogrāfija
Aija Ciematniece
302
Teātra māksla
Solvita Stengrēvica-Grāvīte
Aktu zāle
Dizains un tehnoloģijas
Mārtiņš Ezeriņš
101
Dizains un tehnoloģijas
Vēsma Kalniņa
302
Ģeogrāfija
Aija Ciematniece
302
7
13.40-14.20
Bioloģija
Illa Mūsiņa
302
Matemātika
Saiva Vilne
302
Sociālas zinības
Māra Puķīte
302
Vācu valoda
Ilze Erne
302
Krievu valoda
Gaļina Paškova,Niņa Boldovska,Irina Pučkova
Sports un veselība
Ineta Saulīte
8
14.30-15.10
Matemātika
Saiva Vilne
302
Bioloģija
Illa Mūsiņa
302
Mūzika
Aelita Novicka
302
Vizuālā māksla
Ingrīda Kriķe
302
Datorika
Iveta Gultniece
402
Datorika
Agnese Drīksna
401
9
15.20-16.00
Datorika
Iveta Gultniece
402
Datorika
Agnese Drīksna
401
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7d

Mācību stunda Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1
8.00-8.40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
8.50-9.30
 
 
 
 
 
 
Solfedžo
Nataļja Sidorenko
208
Datorika
Agnese Drīksna
401
 
 
 
 
 
 
3
9.40-10.20
Sports un veselība
Krišs Matisons
Vācu valoda
Ilze Erne
302
Krievu valoda
Niņa Boldovska
208
Angļu valoda
Elīna Beihmane
301
Angļu valoda
Liene Knope
208
Matemātika
Gita Rjabova
208
Klases stunda
Solvita Suhanova
208
4
10.40-11.20
Latviešu valoda
Solvita Suhanova
208
Bioloģija
Illa Mūsiņa
208
Vizuālā māksla
Ingrīda Kriķe
208
Latvijas un pasaules vēsture
Rita Kuzņecova
208
Latviešu valoda
Solvita Suhanova
208
5
11.40-12.20
Matemātika
Gita Rjabova
208
Matemātika
Gita Rjabova
208
Teātra māksla
Solvita Stengrēvica-Grāvīte
Aktu zāle
Latviešu valoda
Solvita Suhanova
208
Matemātika
Gita Rjabova
208
6
12.40-13.20
Sociālas zinības
Māra Puķīte
208
Matemātika
Gita Rjabova
208
Dizains un tehnoloģijas
Mārtiņš Ezeriņš
101
Dizains un tehnoloģijas
Vēsma Kalniņa
208
Latviešu valoda
Solvita Suhanova
208
Sports un veselība
Krišs Matisons
Sporta z.
7
13.40-14.20
Mūzika
Nataļja Sidorenko
208
Ģeogrāfija
Aija Ciematniece
208
Solfedžo
Aelita Novicka
208
Datorika
Iveta Gultniece
402
Vācu valoda
Ilze Erne
302
Krievu valoda
Niņa Boldovska
208
Sports un veselība
Krišs Matisons
Sporta z.
8
14.30-15.10
Bioloģija
Illa Mūsiņa
208
Ģeogrāfija
Aija Ciematniece
208
 
 
 
 
 
 
Datorika
Agnese Drīksna
401
Latvijas un pasaules vēsture
Rita Kuzņecova
208
9
15.20-16.00
Angļu valoda
Elīna Beihmane
102
Angļu valoda
Liene Knope
208
Angļu valoda
Elīna Beihmane
204
Angļu valoda
Liene Knope
208
 
 
 
 
 
 
Datorika
Iveta Gultniece
402
 
 
 

8a

Mācību stunda Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1
8.00-8.40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
8.50-9.30
 
 
 
 
 
 
Vizuālā māksla
Ingrīda Kriķe
310
 
 
 
 
 
 
3
9.40-10.20
Datorika
Anna Bērziņa
401
Datorika
Iveta Gultniece
402
Matemātika
Inese Minkeviča
310
Fizika
Anna Bērziņa
310
Solfedžo
Aelita Novicka
310
Klases stunda
Aelita Novicka
310
4
10.40-11.20
Sociālas zinības
Māra Puķīte
310
Literatūra
Solvita Suhanova
310
Literatūra
Solvita Suhanova
310
Dizains un tehnoloģijas
Mārtiņš Ezeriņš
101
Dizains un tehnoloģijas
Vēsma Kalniņa
310
Matemātika
Inese Minkeviča
310
5
11.40-12.20
Ķīmija
Ieva Jansone
307
Angļu valoda
Liene Knope
310
Matemātika
Inese Minkeviča
310
Matemātika
Inese Minkeviča
310
Mūzika
Agnese Fjodorova
310
6
12.40-13.20
Bioloģija
Ieva Jansone
307
Latvijas un pasaules vēsture
Rita Kuzņecova
310
Matemātika
Inese Minkeviča
310
Fizika
Anna Bērziņa
310
Ķīmija
Ieva Jansone
307
7
13.40-14.20
Literatūra
Solvita Suhanova
310
Sports un veselība
Ineta Saulīte
Latvijas un pasaules vēsture
Rita Kuzņecova
310
Literatūra
Solvita Suhanova
310
Bioloģija
Ieva Jansone
307
8
14.30-15.10
Vācu valoda
Ilze Erne
303
Krievu valoda
Gaļina Paškova
Aktu zāle
Sports un veselība
Ineta Saulīte
Ģeogrāfija
Aija Ciematniece
310
Literatūra
Solvita Suhanova
310
Angļu valoda
Liene Knope
310
9
15.20-16.00
Vācu valoda
Ilze Erne
106
Krievu valoda
Gaļina Paškova
Aktu zāle
Datorika
Anna Bērziņa
401
Datorika
Iveta Gultniece
402
Ģeogrāfija
Aija Ciematniece
310
Sports un veselība
Ineta Saulīte
Sporta z.
 
 
 

8b

Mācību stunda Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1
8.00-8.40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datorika
Anna Bērziņa
401
 
 
 
Klases stunda
Baiba Zupane
204
2
8.50-9.30
Matemātika
Baiba Zupane
204
Fizika
Anna Bērziņa
204
 
 
 
Ķīmija
Ieva Jansone
407
Sports un veselība
Krišs Matisons
Sporta z.
3
9.40-10.20
Matemātika
Baiba Zupane
204
Bioloģija
Ieva Jansone
307
Matemātika
Baiba Zupane
204
Ķīmija
Ieva Jansone
407
Sports un veselība
Krišs Matisons
Sporta z.
4
10.40-11.20
Datorika
Anna Bērziņa
401
Datorika
Iveta Gultniece
402
Dizains un tehnoloģijas
Vēsma Kalniņa
204
Dizains un tehnoloģijas
Mārtiņš Ezeriņš
101
Angļu valoda
Elīna Beihmane
204
Ģeogrāfija
Aija Ciematniece
204
Latviešu valoda
Ingrīda Kušķe
204
5
11.40-12.20
Vizuālā māksla
Ingrīda Kriķe
204
Ģeogrāfija
Aija Ciematniece
204
Angļu valoda
Elīna Beihmane
204
Latviešu valoda
Ingrīda Kušķe
204
Latviešu valoda
Ingrīda Kušķe
204
6
12.40-13.20
Angļu valoda
Elīna Beihmane
204
Literatūra
Ingrīda Kušķe
204
Mūzika
Agnese Fjodorova
204
Latvijas un pasaules vēsture
Rita Kuzņecova
204
Latvijas un pasaules vēsture
Rita Kuzņecova
204
7
13.40-14.20
Bioloģija
Ieva Jansone
307
Literatūra
Ingrīda Kušķe
204
Sports un veselība
Krišs Matisons
Sociālas zinības
Māra Puķīte
204
Matemātika
Baiba Zupane
204
8
14.30-15.10
Vācu valoda
Ilze Erne
303
Krievu valoda
Irina Pučkova
204
Matemātika
Baiba Zupane
204
 
 
 
Datorika
Iveta Gultniece
402
Fizika
Anna Bērziņa
204
 
 
 
9
15.20-16.00
Vācu valoda
Ilze Erne
106
Krievu valoda
Irina Pučkova
204
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8c

Mācību stunda Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1
8.00-8.40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
8.50-9.30
 
 
 
 
 
 
Sociālas zinības
Māra Puķīte
303
 
 
 
 
 
 
3
9.40-10.20
Matemātika
Gita Rjabova
303
Dizains un tehnoloģijas
Mārtiņš Ezeriņš
303
Dizains un tehnoloģijas
Vēsma Kalniņa
Matemātika
Gita Rjabova
303
Datorika
Iveta Gultniece
402
Datorika
Anna Bērziņa
401
Klases stunda
Gita Rjabova
303
4
10.40-11.20
Bioloģija
Illa Mūsiņa
303
Literatūra
Gunta Apsīte
303
Ķīmija
Ieva Jansone
307
Ķīmija
Ieva Jansone
407
Datorika
Iveta Gultniece
402
Datorika
Anna Bērziņa
401
5
11.40-12.20
Solfedžo
Nataļja Sidorenko
303
Latviešu valoda
Gunta Apsīte
303
Vizuālā māksla
Ingrīda Kriķe
303
Sports
Ineta Saulīte
Sporta z.
Bioloģija
Illa Mūsiņa
408
6
12.40-13.20
Fizika
Anna Bērziņa
303
Mūzika
Agnese Fjodorova
303
Latvijas un pasaules vēsture
Rita Kuzņecova
303
Sports
Ineta Saulīte
Sporta z.
Matemātika
Gita Rjabova
303
7
13.40-14.20
Angļu valoda
Elīna Beihmane
303
Matemātika
Gita Rjabova
303
Latviešu valoda
Gunta Apsīte
303
Literatūra
Gunta Apsīte
303
Matemātika
Gita Rjabova
8
14.30-15.10
Vācu valoda
Ilze Erne
303
Krievu valoda
Irina Pučkova,Gaļina Paškova,Niņa Boldovska
Fizika
Anna Bērziņa
303
Latviešu valoda
Gunta Apsīte
303
Ģeogrāfija
Aija Ciematniece
303
Ģeogrāfija
Aija Ciematniece
303
9
15.20-16.00
Vācu valoda
Ilze Erne
106
Krievu valoda
Irina Pučkova,Gaļina Paškova,Niņa Boldovska
Latvijas un pasaules vēsture
Rita Kuzņecova
303
Sports un veselība
Ineta Saulīte
Sporta z.
Angļu valoda
Elīna Beihmane
303
 
 
 

8d

Mācību stunda Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1
8.00-8.40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
8.50-9.30
 
 
 
 
 
 
Mūzika
Agnese Fjodorova
413
 
 
 
 
 
 
3
9.40-10.20
Latviešu valoda
Solvita Suhanova
413
Vizuālā māksla
Ingrīda Kriķe
413
Latviešu valoda
Solvita Suhanova
413
Literatūra
Solvita Suhanova
413
Klases stunda
Anna Bērziņa
413
4
10.40-11.20
Solfedžo
Aelita Novicka
413
Fizika
Anna Bērziņa
413
Matemātika
Anna Bērziņa
413
Datorika
Anna Bērziņa
401
Datorika
Iveta Gultniece
402
Ķīmija
Ieva Jansone
307
5
11.40-12.20
Datorika
Anna Bērziņa
401
Datorika
Iveta Gultniece
402
Matemātika
Anna Bērziņa
413
Matemātika
Anna Bērziņa
413
Bioloģija
Illa Mūsiņa
413
Latvijas un pasaules vēsture
Rita Kuzņecova
413
6
12.40-13.20
Sports un veselība
Krišs Matisons
Sporta z.
Literatūra
Solvita Suhanova
413
Angļu valoda
Liene Knope
413
Sociālas zinības
Māra Puķīte
413
Fizika
Anna Bērziņa
413
7
13.40-14.20
Angļu valoda
Liene Knope
413
Literatūra
Solvita Suhanova
413
Ģeogrāfija
Aija Ciematniece
413
Matemātika
Anna Bērziņa
413
Dizains un tehnoloģijas
Mārtiņš Ezeriņš
101
Dizains un tehnoloģijas
Vēsma Kalniņa
413
8
14.30-15.10
Vācu valoda
Ilze Erne
303
Krievu valoda
Niņa Boldovska
304
Sports un veselība
Krišs Matisons
Sporta z.
Bioloģija
Illa Mūsiņa
413
Ķīmija
Ieva Jansone
407
Matemātika
Anna Bērziņa
413
9
15.20-16.00
Vācu valoda
Ilze Erne
106
Krievu valoda
Niņa Boldovska
304
Sports un veselība
Krišs Matisons
Sporta z.
Latvijas un pasaules vēsture
Rita Kuzņecova
413
Ģeogrāfija
Aija Ciematniece
413
 
 
 

9a

Mācību stunda Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1
8.00-8.40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
8.50-9.30
 
 
 
 
 
 
Sports
Krišs Matisons
Sporta z.
 
 
 
 
 
 
3
9.40-10.20
Solfedžo
Nataļja Sidorenko
306
Fizika
Anna Bērziņa
306
Sports
Krišs Matisons
Sporta z.
Solfedžo
Nataļja Sidorenko
306
Angļu valoda
Liene Knope
306
4
10.40-11.20
Mūzika
Agnese Fjodorova
306
Matemātika
Inese Minkeviča
306
Literatūra
Gunta Apsīte
306
Vācu valoda
Ilze Erne
404
Krievu valoda
Gaļina Paškova
306
Klases stunda
Gunta Apsīte
306
5
11.40-12.20
Vācu valoda
Ilze Erne
404
Krievu valoda
Gaļina Paškova
306
Matemātika
Inese Minkeviča
306
Literatūra
Gunta Apsīte
306
Vācu valoda
Ilze Erne
404
Krievu valoda
Gaļina Paškova
Matemātika
Inese Minkeviča
306
6
12.40-13.20
Angļu valoda
Liene Knope
306
Latviešu valoda
Gunta Apsīte
306
Ģeogrāfija
Aija Ciematniece
306
Ķīmija
Ieva Jansone
407
Matemātika
Inese Minkeviča
306
7
13.40-14.20
Latvijas vēsture
Veneranda Loja
306
Latviešu valoda
Gunta Apsīte
306
Ķīmija
Ieva Jansone
407
Ģeogrāfija
Aija Ciematniece
306
Fizika
Anna Bērziņa
306
8
14.30-15.10
Pasaules vēsture
Veneranda Loja
306
Bioloģija
Ieva Jansone
307
Angļu valoda
Liene Knope
306
Matemātika
Inese Minkeviča
306
Bioloģija
Ieva Jansone
307
9
15.20-16.00
Mājturība un tehnoloģijas
Mārtiņš Ezeriņš
101
Mājturība un tehnoloģijas
Vēsma Kalniņa
306
 
 
 
Sociālas zinības
Veneranda Loja
306
Latviešu valoda
Gunta Apsīte
306
 
 
 

9b

Mācību stunda Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1
8.00-8.40
Sports
Krišs Matisons
Sporta z.
 
 
 
 
 
 
Matemātika
Baiba Zupane
404
Mājturība un tehnoloģijas
Mārtiņš Ezeriņš
101
Mājturība un tehnoloģijas
Vēsma Kalniņa
404
2
8.50-9.30
Sports
Krišs Matisons
Matemātika
Baiba Zupane
404
Matemātika
Baiba Zupane
404
Latviešu valoda
Andris Krieķis
404
Mājturība un tehnoloģijas
Mārtiņš Ezeriņš
101
Mājturība un tehnoloģijas
Vēsma Kalniņa
404
3
9.40-10.20
Bioloģija
Ieva Jansone
307
Matemātika
Baiba Zupane
404
Ķīmija
Brigita Brūvere
407
Literatūra
Andris Krieķis
404
Klases stunda
Ilze Orupe
404
4
10.40-11.20
Bioloģija
Ieva Jansone
307
Ģeogrāfija
Aija Ciematniece
404
Ķīmija
Brigita Brūvere
407
Vācu valoda
Ilze Erne
404
Krievu valoda
Irina Pučkova
403
Matemātika
Baiba Zupane
404
5
11.40-12.20
Vācu valoda
Ilze Erne
404
Krievu valoda
Irina Pučkova
403
Literatūra
Andris Krieķis
404
Ģeogrāfija
Aija Ciematniece
404
Vācu valoda
Ilze Erne
404
Krievu valoda
Irina Pučkova
403
Latviešu valoda
Andris Krieķis
404
6
12.40-13.20
Latvijas vēsture
Veneranda Loja
404
Fizika
Anna Bērziņa
404
Fizika
Anna Bērziņa
404
Mūzika
Agnese Fjodorova
404
Vizuālā māksla
Ingrīda Kriķe
404
7
13.40-14.20
Matemātika
Baiba Zupane
404
Angļu valoda
Elīna Beihmane
404
Pasaules vēsture
Veneranda Loja
404
Angļu valoda
Elīna Beihmane
404
 
 
 
8
14.30-15.10
Latviešu valoda
Andris Krieķis
404
Angļu valoda
Elīna Beihmane
404
Sociālas zinības
Veneranda Loja
404
 
 
 
 
 
 
9
15.20-16.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9c

Mācību stunda Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1
8.00-8.40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
8.50-9.30
 
 
 
 
 
 
Fizika
Anna Bērziņa
403
 
 
 
 
 
 
3
9.40-10.20
Matemātika
Inese Minkeviča
403
Ģeogrāfija
Aija Ciematniece
309
Bioloģija
Ieva Jansone
307
Angļu valoda
Elīna Beihmane
403
Bioloģija
Ieva Jansone
307
4
10.40-11.20
Latvijas vēsture
Veneranda Loja
403
Sociālas zinības
Veneranda Loja
308
Matemātika
Inese Minkeviča
403
Vācu valoda
Ilze Erne
404
Krievu valoda
Irina Pučkova,Niņa Boldovska,Gaļina Paškova
Klases stunda
Ineta Saulīte
403
5
11.40-12.20
Vācu valoda
Ilze Erne
404
Krievu valoda
Irina Pučkova,Niņa Boldovska,Gaļina Paškova
Pasaules vēsture
Veneranda Loja
308
Ķīmija
Brigita Brūvere
407
Vācu valoda
Ilze Erne
404
Krievu valoda
Irina Pučkova,Niņa Boldovska,Gaļina Paškova
Fizika
Anna Bērziņa
403
6
12.40-13.20
Solfedžo
Nataļja Sidorenko
302
Literatūra
Andris Krieķis
304
Ķīmija
Brigita Brūvere
407
Matemātika
Inese Minkeviča
403
Latviešu valoda
Andris Krieķis
403
7
13.40-14.20
Mūzika
Agnese Fjodorova
204
Literatūra
Andris Krieķis
304
Angļu valoda
Elīna Beihmane
403
Matemātika
Inese Minkeviča
403
Angļu valoda
Elīna Beihmane
403
8
14.30-15.10
Sports
Ineta Saulīte
SP
Mājturība un tehnoloģijas
Mārtiņš Ezeriņš
101
Mājturība un tehnoloģijas
Vēsma Kalniņa
310
Solfedžo
Nataļja Sidorenko
309
Latviešu valoda
Andris Krieķis
403
Matemātika
Inese Minkeviča
403
9
15.20-16.00
Sports
Ineta Saulīte
Sporta z.
 
 
 
 
 
 
Latviešu valoda
Andris Krieķis
403
Ģeogrāfija
Aija Ciematniece
403

9d

Mācību stunda Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1
8.00-8.40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
8.50-9.30
 
 
 
 
 
 
Mājturība un tehnoloģijas
Mārtiņš Ezeriņš
101
Mājturība un tehnoloģijas
Vēsma Kalniņa
408
 
 
 
 
 
 
3
9.40-10.20
Angļu valoda
Ilze Erne
408
Latviešu valoda
Gunta Apsīte
408
Bioloģija
Illa Mūsiņa
408
Ģeogrāfija
Aija Ciematniece
408
Klases stunda
Illa Mūsiņa
408
4
10.40-11.20
Angļu valoda
Ilze Erne
408
Angļu valoda
Ilze Erne
408
Sports
Ineta Saulīte
Sporta z.
Vācu valoda
Ilze Erne
404
Krievu valoda
Niņa Boldovska
408
Bioloģija
Illa Mūsiņa
408
5
11.40-12.20
Vācu valoda
Ilze Erne
404
Krievu valoda
Niņa Boldovska
408
Solfedžo
Nataļja Sidorenko
408
Sports
Ineta Saulīte
Sporta z.
Vācu valoda
Ilze Erne
404
Krievu valoda
Niņa Boldovska
408
Latviešu valoda
Gunta Apsīte
303
6
12.40-13.20
Ķīmija
Brigita Brūvere
407
Matemātika
Baiba Zupane
408
Literatūra
Gunta Apsīte
408
Matemātika
Baiba Zupane
408
Latviešu valoda
Gunta Apsīte
408
7
13.40-14.20
Ķīmija
Brigita Brūvere
407
Matemātika
Baiba Zupane
408
Fizika
Anna Bērziņa
408
Matemātika
Baiba Zupane
408
Mūzika
Agnese Fjodorova
303
8
14.30-15.10
Matemātika
Baiba Zupane
408
Literatūra
Gunta Apsīte
408
Fizika
Anna Bērziņa
408
Solfedžo
Nataļja Sidorenko
408
Pasaules vēsture
Veneranda Loja
308
9
15.20-16.00
Latvijas vēsture
Veneranda Loja
408
Ģeogrāfija
Aija Ciematniece
408
 
 
 
 
 
 
Sociālas zinības
Veneranda Loja
308

10a

Mācību stunda Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1
8.00-8.40
 
 
 
Fizika I
Zigurds Strīgelis
403
 
 
 
Matemātika I
Saiva Vilne
201
 
 
 
Programmēšana I
Iveta Gultniece
402
2
8.50-9.30
Matemātika I
Saiva Vilne
201
Fizika I
Zigurds Strīgelis
403
 
 
 
Matemātika I
Saiva Vilne
201
 
 
 
Programmēšana I
Iveta Gultniece
402
3
9.40-10.20
Matemātika I
Saiva Vilne
201
Kultūras pamati
Māra Puķīte
201
 
 
 
Sociālās zinības un vēsture
Ainārs Lankovskis
201
Klases stunda
Saiva Vilne
201
4
10.40-11.20
Sports un veselība
Inga Ermansone
Pusdienas

 
 
 
Sociālās zinības un vēsture
Ainārs Lankovskis
201
Matemātika I
Saiva Vilne
201
5
11.40-12.20
Sports un veselība
Inga Ermansone
Bioloģija I
Ieva Jansone
307
 
 
 
Pusdienas

Ģeogrāfija I
Aija Ciematniece
201
6
12.40-13.20
Fizika I
Zigurds Strīgelis
403
Bioloģija I
Ieva Jansone
307
 
 
 
Latviešu valoda un literatūra I
Liene Ernestsone
201
Pusdienas

7
13.40-14.20
Programmēšana I
Iveta Gultniece
402
 
 
 
Latviešu valoda un literatūra I
Liene Ernestsone
201
 
 
 
Latviešu valoda un literatūra I
Liene Ernestsone
201
Ķīmija I
Brigita Brūvere
407
8
14.30-15.10
Programmēšana I
Iveta Gultniece
402
 
 
 
Vacu valoda II
Ieva Timčenko
201
Krievu valoda II
Niņa Boldovska
106
 
 
 
Angļu valoda I
Ilze Erne
201
Ķīmija I
Brigita Brūvere
407
9
15.20-16.00
 
 
 
Vacu valoda II
Ieva Timčenko
201
Krievu valoda II
Niņa Boldovska
106
 
 
 
Angļu valoda I
Ilze Erne
201
 
 
 

10b

Mācību stunda Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1
8.00-8.40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Latviešu valoda un literatūra I
Liene Ernestsone
104
 
 
 
2
8.50-9.30
Datorika
Iveta Gultniece
402
 
 
 
Kultūra un māksla (mūzika)
Sandra Dambiniece
207
 
 
 
 
 
 
Latviešu valoda un literatūra I
Liene Ernestsone
104
Klases stunda
Brigita Brūvere
407
3
9.40-10.20
Angļu valoda I
Ieva Timčenko
310
Latviešu valoda un literatūra I
Liene Ernestsone
202
 
 
 
Angļu valoda I
Ieva Timčenko
303
Vēsture un sociālas zinības
Ainārs Lankovskis
204
4
10.40-11.20
Sports un veselība
Krišs Matisons
Sporta z.
Latviešu valoda un literatūra I
Liene Ernestsone
202
 
 
 
Pusdienas

Angļu valoda I
Ieva Timčenko
309
5
11.40-12.20
Sports un veselība
Krišs Matisons
Sporta z.
Dabaszinības
Brigita Brūvere
407
 
 
 
Matemātika I
Gita Rjabova
303
Pusdienas

6
12.40-13.20
Matemātika I
Gita Rjabova
308
Dabaszinības
Brigita Brūvere
407
 
 
 
Matemātika I
Gita Rjabova
Dabaszinības
Illa Mūsiņa
208
7
13.40-14.20
Matemātika I
Gita Rjabova
308
Angļu valoda I
Ieva Timčenko
207
 
 
 
Vēsture un sociālas zinības
Ainārs Lankovskis
Aktu zāle
Dabaszinības
Illa Mūsiņa
408
8
14.30-15.10
Kultūra un māksla (teātra māksla)
Sandra Dambiniece
Kamerzāle
Kultūra un māksla (mūzika)
Agnese Fjodorova
308
Vacu valoda II
Ieva Timčenko
201
Krievu valoda II
Gaļina Paškova
102
 
 
 
Vēsture un sociālas zinības
Ainārs Lankovskis
Aktu zāle
Vacu valoda II
Ieva Timčenko
201
Krievu valoda II
Gaļina Paškova
304
9
15.20-16.00
Kultūra un māksla (mūzika)
Sandra Dambiniece
Kamerzāle
Kultūra un māksla (mūzika)
Laura Elizabete Godiņa
308
Vacu valoda II
Ieva Timčenko
201
Krievu valoda II
Gaļina Paškova
102
 
 
 
 
 
 
Datorika
Iveta Gultniece
402
 
 
 

10c

Mācību stunda Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1
8.00-8.40
 
 
 
Matemātika I
Gita Rjabova
412
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
8.50-9.30
Sports un veselība
Inga Ermansone
Sporta z.
Matemātika I
Gita Rjabova
412
 
 
 
 
 
 
Angļu valoda I
Ieva Timčenko
412
3
9.40-10.20
Sports un veselība
Inga Ermansone
Sporta z.
Angļu valoda I
Ieva Timčenko
412
 
 
 
Latviešu valoda un literatūra I
Liene Ernestsone
412
Klases stunda
Inga Ermansone
412
4
10.40-11.20
Matemātika I
Gita Rjabova
412
Pusdienas

 
 
 
Latviešu valoda un literatūra I
Liene Ernestsone
412
Vēsture un sociālas zinības
Ainārs Lankovskis
412
5
11.40-12.20
Kultūra un māksla (teātra māksla)
Sandra Dambiniece
Kamerzāle
Kultūra un māksla I (mūzika)
Agnese Fjodorova
412
Latviešu valoda un literatūra I
Liene Ernestsone
412
 
 
 
Vēsture un sociālas zinības
Ainārs Lankovskis
412
Dabaszinības
Brigita Brūvere
407
6
12.40-13.20
Kultūra un māksla (teātra māksla)
Sandra Dambiniece
Kamerzāle
Kultūra un māksla (mūzika)
Laura Elizabete Godiņa
412
Latviešu valoda un literatūra I
Liene Ernestsone
412
 
 
 
Vēsture un sociālas zinības
Ainārs Lankovskis
412
Dabaszinības
Brigita Brūvere
407
7
13.40-14.20
Kultūra un māksla (teātra māksla)
Sandra Dambiniece
Kamerzāle
Kultūra un māksla (mūzika)
Laura Elizabete Godiņa
412
Dabaszinības
Illa Mūsiņa
412
 
 
 
Pusdienas

Datorika
Iveta Gultniece
402
8
14.30-15.10
Angļu valoda I
Ieva Timčenko
412
Vacu valoda II
Ieva Timčenko
201
Krievu valoda II
Irina Pučkova
412
 
 
 
Kolektīvā muzicēšana
Sigvards Dižais
Bungu klase
 
 
 
9
15.20-16.00
 
 
 
Vacu valoda II
Ieva Timčenko
201
Krievu valoda II
Irina Pučkova
412
 
 
 
Kolektīvā muzicēšana
Sigvards Dižais
Bungu klase
 
 
 

11a

Mācību stunda Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1
8.00-8.40
Programmēšana I
Kalvis Kincis
410
 
 
 
Kultūras pamati
Māra Puķīte
304
 
 
 
Angļu valoda I
Ilze Erne
304
Angļu valoda I
Ilze Erne
304
2
8.50-9.30
Programmēšana I
Kalvis Kincis
410
 
 
 
Sociālās zinības un vēsture
Veneranda Loja
304
 
 
 
Krievu valoda II
Gaļina Paškova
304
Vacu valoda II
Ieva Timčenko
410
Klases stunda
Aija Ciematniece
304
3
9.40-10.20
Ķīmija I
Brigita Brūvere
407
Matemātika I
Saiva Vilne
304
 
 
 
Sports un veselība
Krišs Matisons
Sporta z.
Ģeogrāfija I
Aija Ciematniece
304
4
10.40-11.20
Ķīmija I
Brigita Brūvere
407
Latviešu valoda un literatūra I
Laila Āboltiņa
304
 
 
 
Sports un veselība
Krišs Matisons
Sporta z.
Ģeogrāfija I
Aija Ciematniece
304
5
11.40-12.20
Pusdienas

Latviešu valoda un literatūra I
Laila Āboltiņa
304
 
 
 
Pusdienas

304
Matemātika I
Saiva Vilne
304
6
12.40-13.20
Matemātika I
Saiva Vilne
304
Pusdienas

 
 
 
Matemātika I
Saiva Vilne
304
Latviešu valoda un literatūra I
Sandra Dambiniece
304
7
13.40-14.20
Fizika I
Zigurds Strīgelis
403
Bioloģija I
Ieva Jansone
307
 
 
 
Matemātika I
Saiva Vilne
304
Krievu valoda II
Gaļina Paškova
304
Vacu valoda II
Ieva Timčenko
404
8
14.30-15.10
 
 
 
Programmēšana I
Kalvis Kincis
410
Fizika I
Zigurds Strīgelis
403
 
 
 
Kultūras pamati
Māra Puķīte
304
 
 
 
9
15.20-16.00
 
 
 
Programmēšana I
Kalvis Kincis
410
 
 
 
 
 
 
Sociālās zinības un vēsture
Veneranda Loja
304
 
 
 

11b

Mācību stunda Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1
8.00-8.40
Matemātika I
Saiva Vilne
304
Dabaszinības
Illa Mūsiņa
408
 
 
 
Vacu valoda II
Ieva Timčenko
410
Krievu valoda II
Niņa Boldovska
309
 
 
 
Vēsture un sociālas zinības
Veneranda Loja
309
2
8.50-9.30
Angļu valoda I
Ilze Erne
304
Matemātika I
Saiva Vilne
309
 
 
 
Vacu valoda II
Ieva Timčenko
410
Krievu valoda II
Niņa Boldovska
309
 
 
 
Klases stunda
Ilze Erne
309
3
9.40-10.20
Vēsture un sociālas zinības
Veneranda Loja
309
Dabaszinības
Zigurds Strīgelis
403
 
 
 
Latviešu valoda un literatūra I
Laila Āboltiņa
309
Datorika
Iveta Gultniece
402
4
10.40-11.20
Latviešu valoda un literatūra I
Sandra Dambiniece
309
Latviešu valoda un literatūra I
Sandra Dambiniece
309
 
 
 
Latviešu valoda un literatūra I
Laila Āboltiņa
309
Sports un veselība
Inga Ermansone
Sporta z.
5
11.40-12.20
Dabaszinības
Brigita Brūvere
407
Vacu valoda III
Ilze Erne
209
Pusdienas

309
 
 
 
Kultūra un māksla (teātra māksla)
Sandra Dambiniece
Kamerzāle
Kultūra un māksla I (mūzika)
Agnese Fjodorova
309
 
 
 
Sports un veselība
Inga Ermansone
Sporta z.
6
12.40-13.20
Pusdienas

309
Angļu valoda I
Ilze Erne
309
 
 
 
Pusdienas

Angļu valoda I
Ilze Erne
309
7
13.40-14.20
Vacu valoda III
Ilze Erne
104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Politika un tiesības
Veneranda Loja
309
Vacu valoda II
Ieva Timčenko
404
Krievu valoda II
Niņa Boldovska
309
8
14.30-15.10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matemātika I
Saiva Vilne
309
Kultūra un māksla (teātra māksla)
Sandra Dambiniece
207
Kultūra un māksla I (mūzika)
Laura Elizabete Godiņa
309
9
15.20-16.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kultūra un māksla (teātra māksla)
Sandra Dambiniece
207
Kultūra un māksla I (mūzika)
Laura Elizabete Godiņa
309

11c

Mācību stunda Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1
8.00-8.40
 
 
 
Datorika
Iveta Gultniece
402
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angļu valoda I
Ieva Timčenko
207
2
8.50-9.30
Dabaszinības
Brigita Brūvere
407
Dabaszinības
Illa Mūsiņa
408
 
 
 
Krievu valoda II
Irina Pučkova
207
Vacu valoda II
Ieva Timčenko
410
Klases stunda
Sandra Dambiniece
207
3
9.40-10.20
Latviešu valoda un literatūra I
Sandra Dambiniece
207
Kultūra un māksla (teātra māksla)
Sandra Dambiniece
207
Kultūra un māksla I (mūzika)
Agnese Fjodorova
Kamerzāle
 
 
 
 
 
 
Latviešu valoda un literatūra I
Sandra Dambiniece
207
4
10.40-11.20
Matemātika
Saiva Vilne
207
Matemātika
Saiva Vilne
207
 
 
 
Vēsture un sociālas zinības
Veneranda Loja
207
Kultūra un māksla (teātra māksla)
Sandra Dambiniece
207
Pusdienas

5
11.40-12.20
Latviešu valoda un literatūra I
Laila Āboltiņa
207
Matemātika
Saiva Vilne
207
 
 
 
Angļu valoda I
Ieva Timčenko
207
Kultūra un māksla (teātra māksla)
Sandra Dambiniece
207
Kultūra un māksla I (mūzika)
Laura Elizabete Godiņa
Kamerzāle
6
12.40-13.20
Latviešu valoda un literatūra I
Laila Āboltiņa
207
Vēsture un sociālas zinības
Veneranda Loja
207
 
 
 
Angļu valoda I
Ieva Timčenko
207
Pusdienas

207
Kultūra un māksla I (mūzika)
Laura Elizabete Godiņa
Kamerzāle
7
13.40-14.20
Pusdienas

Kolektīvā muzicēšana
Sigvards Dižais
Bungu klase
 
 
 
Datorika
Iveta Gultniece
402
 
 
 
Krievu valoda II
Irina Pučkova
207
Vacu valoda II
Ieva Timčenko
404
8
14.30-15.10
Dabaszinības
Zigurds Strīgelis
403
Kolektīvā muzicēšana
Sigvards Dižais
Bungu klase
 
 
 
Sports un veselība
Inga Ermansone
Sporta z.
 
 
 
9
15.20-16.00
Dabaszinības
Zigurds Strīgelis
403
 
 
 
 
 
 
Sports un veselība
Inga Ermansone
 
 
 

12a

Mācību stunda Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1
8.00-8.40
 
 
 
Latvijas un pasaules vēsture
Veneranda Loja
307
 
 
 
Literatūra
Sandra Dambiniece
307
Literatūra
Sandra Dambiniece
307
2
8.50-9.30
 
 
 
Angļu valoda
Ilze Erne
308
Krievu valoda II
Gaļina Paškova
304
Vacu valoda II
Irina Pučkova
104
Latviešu valoda
Sandra Dambiniece
307
Klases stunda
Ieva Jansone
307
3
9.40-10.20
 
 
 
Ķīmija
Brigita Brūvere
407
Krievu valoda II
Gaļina Paškova
304
Vacu valoda II
Irina Pučkova
104
Latvijas un pasaules vēsture
Veneranda Loja
307
Ķīmija
Brigita Brūvere
407
4
10.40-11.20
 
 
 
Ķīmija
Brigita Brūvere
407
Matemātika
Saiva Vilne
201
Matemātika
Saiva Vilne
307
Ķīmija
Brigita Brūvere
407
5
11.40-12.20
 
 
 
Pusdienas

Bioloģija
Ieva Jansone
307
Matemātika
Saiva Vilne
307
Bioloģija
Ieva Jansone
307
6
12.40-13.20
 
 
 
Fizika
Zigurds Strīgelis
403
Politika un tiesības
Veneranda Loja
207
Latviešu valoda
Sandra Dambiniece
307
Matemātika
Saiva Vilne
201
7
13.40-14.20
 
 
 
Fizika
Zigurds Strīgelis
403
Sports
Inga Ermansone
Sporta z.
Mūzika
Agnese Fjodorova
307
Matemātika
Saiva Vilne
201
8
14.30-15.10
 
 
 
Angļu valoda
Ilze Erne
308
Sports
Inga Ermansone
Sporta z.
Programmēšanas pamati
Kalvis Kincis
410
Programmēšanas pamati
Kalvis Kincis
410
9
15.20-16.00
 
 
 
 
 
 
Informātika
Iveta Gultniece
402
 
 
 
 
 
 

12b

Mācību stunda Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1
8.00-8.40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sports
Inga Ermansone
 
 
 
2
8.50-9.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vacu valoda II
Irina Pučkova
104
Sports
Inga Ermansone
Matemātika
Gita Rjabova
104
3
9.40-10.20
 
 
 
Matemātika
Gita Rjabova
104
 
 
 
Vacu valoda II
Irina Pučkova
104
Literatūra
Sandra Dambiniece
104
Angļu valoda
Ieva Timčenko
104
4
10.40-11.20
 
 
 
Matemātika
Gita Rjabova
104
Politika un tiesības
Veneranda Loja
104
Literatūra
Sandra Dambiniece
104
Klases stunda
Niņa Boldovska
104
5
11.40-12.20
 
 
 
Angļu valoda
Ieva Timčenko
104
Latvijas un pasaules vēsture
Veneranda Loja
104
Kulturoloģija
Māra Puķīte
408
Vizuālā māksla
Ingrīda Kriķe
104
Latvijas un pasaules vēsture
Veneranda Loja
104
6
12.40-13.20
 
 
 
Pusdienas

Matemātika
Gita Rjabova
104
Pusdienas

104
Latvijas un pasaules vēsture
Veneranda Loja
104
7
13.40-14.20
 
 
 
Mūzika
Agnese Fjodorova
104
Angļu valoda
Ieva Timčenko
104
Angļu valoda
Ieva Timčenko
104
Latviešu valoda
Sandra Dambiniece
104
8
14.30-15.10
 
 
 
Latviešu valoda
Sandra Dambiniece
104
Krievu valoda II
Niņa Boldovska
104
 
 
 
Matemātika
Gita Rjabova
104
Krievu valoda III
Niņa Boldovska
104
Vacu valoda III
Irina Pučkova
404
9
15.20-16.00
 
 
 
Dabaszinības
Zigurds Strīgelis
403
Krievu valoda II
Niņa Boldovska
104
 
 
 
 
 
 
Krievu valoda III
Niņa Boldovska
104
Vacu valoda III
Irina Pučkova
404

12c

Mācību stunda Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1
8.00-8.40
 
 
 
Angļu valoda
Ieva Timčenko
308
 
 
 
Sports
Krišs Matisons
Sporta z.
Ķīmija
Brigita Brūvere
407
2
8.50-9.30
 
 
 
Bioloģija
Ieva Jansone
307
Krievu valoda II
Niņa Boldovska
308
Vacu valoda II
Irina Pučkova
104
Sports
Krišs Matisons
Sporta z.
Latvijas un pasaules vēsture
Veneranda Loja
308
3
9.40-10.20
 
 
 
Politika un tiesības
Veneranda Loja
308
Krievu valoda II
Niņa Boldovska
308
Vacu valoda II
Irina Pučkova
104
Mūzika
Agnese Fjodorova
308
Klases stunda
Veneranda Loja
308
4
10.40-11.20
 
 
 
Fizika
Zigurds Strīgelis
403
Angļu valoda
Ieva Timčenko
308
Matemātika
Gita Rjabova
308
Matemātika
Gita Rjabova
308
5
11.40-12.20
 
 
 
Fizika
Zigurds Strīgelis
403
Angļu valoda
Ieva Timčenko
308
Latvijas un pasaules vēsture
Veneranda Loja
308
Informātika
Iveta Gultniece
402
Solfedžo
Inta Godiņa
308
6
12.40-13.20
 
 
 
Literatūra
Sandra Dambiniece
308
Bioloģija
Ieva Jansone
307
Pusdienas

Angļu valoda
Ieva Timčenko
308
7
13.40-14.20
 
 
 
Literatūra
Sandra Dambiniece
308
Matemātika
Gita Rjabova
308
Latviešu valoda
Sandra Dambiniece
308
Programmēšanas pamati
Kalvis Kincis
410
 
 
 
8
14.30-15.10
 
 
 
Ķīmija
Brigita Brūvere
407
Matemātika
Gita Rjabova
308
Latviešu valoda
Sandra Dambiniece
308
 
 
 
9
15.20-16.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harmonija
Valts Pūce
309
Kulturoloģija
Māra Puķīte
308
 
 
 
 
 
 

Interešu izglītības nodarbību saraksts Covid-19 ierobežojumu apstākļos

 PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
1.st.VPO (7.-9.) + SO pūtēji Instrumentu grupas Sitaminstrumenti Sigvards Dižais 11 (SKl)
Zemie pūš. – Pēteris Pētersons 15 +2 102 Trompetes – Viesturs Galenieks 17 302 Klarnetes –Haralds Bārzdiņš 15 AZ Flautas + saks. – Zane Ozola 19 303  
VPO (7.-9.) + SO pūtēji Instrumentu grupas Sitaminstrumenti Sigvards Dižais 11 (SKl)
Zemie pūš. – Pēteris Pētersons 15 102 Trompetes – Viesturs Galenieks 17 302 Klarnetes – Sigita Kuzmina, Haralds Bārzdiņš 15 AZ (208) Flautas + saks. – Zane Ozola 19 303  
 VPO (7.-9.) + SO pūtēji Instrumentu grupas Sitaminstrumenti Sigvards Dižais 11 (SKl)
Zemie pūš. – Pēteris Pētersons 15 306 Trompetes – Viesturs Galenieks 17 302 Klarnetes – Sigita Kuzmina, Haralds Bārzdiņš 15 Az (208) Flautas + saks. – Zane Ozola 19 305
VPO (7.-9.) + SO pūtēji Instrumentu grupas Sitaminstrumenti Sigvards Dižais 11 (SKl)
Zemie pūš. – Pēteris Pētersons 15 306 Trompetes – Viesturs Galenieks 17 302 Klarnetes – Haralds Bārzdiņš 15 AZ Flautas + saks. – Zane Ozola 19 303  
 MPO (5.-6.) Klarnetes +saks. – Sigita Kuzmina 208 Zemie metāla pūšaminstr. –       Inga Kalniņa 105 Flautas + trompetes  – Paula Grīnberga 203  MPO (5.-6.) Defile Roberts Muciņš, Inga Kalniņa (ārā, sliktā laikā 20 SZ; 20-AZ)   MPO (5.-6.) Defile Roberts Muciņš, Inga Kalniņa (ārā, sliktā laikā 20 SZ; 20-AZ)  MPO (5.-6.) Nāk  5.klases MPO Koki – Sigita Kuzmina 208 Metāls –       Inga Kalniņa 105  
 SO 6.-9. grupas: 1.un 2.vijoles – Ilva Bāliņa (ja vairāk par 20, tad aiziet pie altiem) 212 3.vijoles +Alti – Jānis Atslēga 310 Čelli – Daina Dzenīte (20) 202 Sitaminstr. – Sigvards Dižais (kopā ar pūtējiem) Mācās abiem. (SKl) Kontrabasi -Ilze Drozdova 411 (+413)  SO 6.-9. grupas: 1.vijoles – Inese ŽUGA 203 2.vijoles – Ilva Bāliņa 212 Alti+3.vijoles – Jānis Atslēga 204 Čelli – Daina Dzenīte 202 Sitaminstr. – Sigvards Dižais (SKl) Kontrabasi -Ilze D 411 (+ 413)   SO 6.-9. grupas: 1.vijoles – Inese ŽUGA 203 2.vijoles – Ilva Bāliņa 403 Alti+3.vijoles – Jānis Atslēga 412 Čelli – Daina Dzenīte 202 Sitaminstr. – Sigvards Dižais (SKl) Kontrabasi -Ilze D 411 (+ 413)  SO 6.-9. grupas: 1.vijoles – Inese ŽUGA 203 2.vijoles – Ilva Bāliņa 212 Alti+3.vijoles – Jānis Atslēga 310 Čelli – Daina Dzenīte 202 Sitaminstr. – Sigvards Dižais (SKl) Kontrabasi -Ilze D 411 (+ 413)  
 PO 4.kl. – Koki – Lelde Bitīte 206 Metāls – Anastasija Isakova 403   PO 4.kl. – Koki – Lelde Bitīte 206 Metāls – Anastasija Isakova 403
 SO 4.-5.kl.- Pūtēji – Ieva Nīmane 408 Čelli – Reinis Melbārdis, 5.st. KZ Vijoles – Amanda Rūta Vieško 405    SO 4.-5.kl.- Pūtēji – Ieva Nīmane 408 Čelli – Reinis Melbārdis, 5.st. KZ Vijoles – Amanda Rūta Vieško 405 
 4.+ ZK – Laura Elizabete Godiņa 308 Agnese Fjodorova 301   4.+ ZK – Laura Elizabete Godiņa 201 Aelita Novicka 301
 4.-5.kl. MK – Sanita Jaudzema 309   4.-5.kl. MK – Sanita Jaudzema 102
 6.-9.kl. MK – Inta Godiņa Kamīnz. Helēna Laukmane 412 6.-9.kl. MK – Inta Godiņa 202 Helēna Laukmane 203 Laura Elizabete Godiņa 204 6.-9.kl. MK – Inta Godiņa Kamīnz. Helēna Laukmane 405  
  RO – Aelita Novicka (4.c), 310 Agnese Fjodorova (4.a), 301 Lelde Bitīte (4.d) 206   RO – Aelita Novicka (4.c), 104 Agnese Fjodorova (4.a), 301 Lelde Bitīte (4.d) 206 
  VPO Kustību grupa Egija Abaroviča KZ  VPO Kustību grupa Egija Abaroviča KZ
   BB – Vasilijs Šušerts AZ  
     
2.st.VPO VPO MIX – Sigita Kuzmina 208 VPO MIX – Viesturs Galenieks 302 VPO MIX – Zane Ozola 303 VPO MIX – Sigvards Dižais Sitaminstr.kl.  VPO Defile Roberts, Viesturs Galenieks (ārā, sliktā laikā 20 SZ; 20-AZ)   VPO Defile Defile Roberts, Viesturs Galenieks (ārā, sliktā laikā 20 SZ; 20-AZ)  VPO VPO MIX – Sigita Kuzmina 208 VPO MIX – Viesturs Galenieks 302 VPO MIX – Zane Ozola 303 VPO MIX – Sigvards Dižais Skl.
 SO pūtēji – Haralds Bārzdiņš AZ SO 6.-9. SO MIX 1 – Jānis Atslēga 310 SO MIX 2 – Ilva Bāliņa, 212 SO MIX 3 –  Daina Dzenīte, 202 SO MIX 4 – Ārijs Šķepasts 306  SO pūtēji Haralds Bārzdiņš AZ (sliktā laikā 302) SO 6.-9. SO MIX 1 – Jānis Atslēga 204 SO MIX 2 – Inese Žuga, 203 SO MIX 3 –  Daina Dzenīte, 202 SO MIX 4 – Ārijs Šķepasts 212 SO pūtēji Haralds Bārzdiņš AZ (sliktā laikā 302) SO 6.-9. SO MIX 1 – Jānis Atslēga 412 SO MIX 2 – Inese Žuga, 203 SO MIX 3 –  Daina Dzenīte, 202 SO MIX 4 – Ārijs Šķepasts 403SO pūtēji – Haralds Bārzdiņš AZ SO 6.-9. SO MIX 1 – Jānis Atslēga 310 SO MIX 2 – Inese Žuga, 203 SO MIX 3 –  Daina Dzenīte, 202 SO MIX 4 – Ārijs Šķepasts 212
 MPO MPO MIx 1 – Paula Grīnberga 203 MPO MIX 2 – Pēteris Pētersons Viest.kab. MPO MIX 3 – Inga Kalniņa 105  MPO grupas – Sitaminstrumenti Sigvards Dižais (SKl)
Zemie pūš. – Pēteris Pētersons 102 Trompetes – Inga Kalniņa 105 Klarnetes+ saks – Sigita Kuzmina,  208 Flautas. – Zane Ozola 303  
 MPO grupas – Sitaminstrumenti Sigvards Dižais (SKl)
Zemie pūš. – Pēteris Pētersons 306 Trompetes – Inga Kalniņa 105 Klarnetes+ saks – Sigita Kuzmina,  208 Flautas. – Zane Ozola 305
MPO Nāk 5.klases MPO MIX 1 – Pēteris Pētersons 306 MPO MIX 2 – Inga Kalniņa 105  
 PO 4.kl. – Koki – Lelde Bitīte, 206 Metāls – Anastasija Isakova 403     PO 4.kl. – Koki – Lelde Bitīte, 206 Metāls – Anastasija Isakova 403
  RO – Aelita Novicka (4.c), 310 Agnese Fjodorova (4.a), 301 Lelde Bitīte (4.d) 206 RO – Aelita Novicka (4.c), 104 Agnese Fjodorova (4.a), 301 Lelde Bitīte (4.d) 206 
 SO 4.-5.kl.- Pūtēji – Ieva Nīmane, 408 Čelli – Reinis Melbārdis, 5.st.KZ Vijoles – Amanda Rūta Vieško 405  SO 4.-5.kl.- Ieva Nīmane, 408 Reinis Melbārdis, 5.st.KZ Amanda Rūta Vieško 405   
 4.-5.kl. MK – Sanita Jaudzema 309   4.-5.kl. MK – Sanita Jaudzema 102
 4.+ ZK – Laura Elizabete Godiņa 308 Agnese Fjodorova 301   4.+ ZK – Laura Elizabete Godiņa 201 Aelita Novicka 301
 6.-9.kl. MK – Inta Godiņa Kamīnz. Helēna Laukmane 412   6.-9.kl. MK – Inta Godiņa 202 Helēna Laukmane 203 Laura Elizabete Godiņa 204 6.-9.kl. MK – Inta Godiņa Kamīnz. Helēna Laukmane 405  
  VPO Kustību grupa Egija Abaroviča KZ  VPO Kustību grupa Egija Abaroviča KZ
      
Pēc stundām (9.-10.,11.st)10.,11.st. JK Ārijs Šķepasts 309 Agnese Fjodorova 301   9., 4.-9.vispārizgl. klašu ans. Sanita Jaudzema 303   9.st. -11.st. Vizuālās mākslas pulciņš Ingrīda Kriķe 206   15:20-16:20 Vispārējā fiziskā sagatavotība 3.klasēm Matīsa iela SZ Līga Alilujeva   Tautas dejas Rudīte Grudule  1.kl. 13:30-14:10 2.,3.kl. 14:25 – 15:25 4.,5.kl. 16:00 – 17:00   Vispārējā fiziskā attīstība Līga Alilujeva 15.20 – 16.00 (Čaka ielā 102) 3.klases 16.40 – 17.20 2.klases Sāk.sk. 17.30 – 18.10 2.klases Sāk.sk.9., 10. st. Skolas muzejs 503 Māra Puķīte   10.,11.,12. st. Vsk.vok.ans. Ārijs Šķepasts   9.,10.st. 4.-9.kl.ansamblis Inta Godiņa 5.st.KZ   9.st. -11.st. Vizuālās mākslas pulciņš Ingrīda Kriķe 206   Teātra mākslas pulciņš Sandra Dambiniece 207   Modes dejas Madara Luīze Muzikante 14.20 – 15.00 1.klases 15.10 – 15.50 2.klases 13.30 – 14.10 3.klases10., 11.st. Vok.instr.ans. Valts Pūce 309   9.,10.st. zēnu ansamblis L.E.Godiņa 301   4.klasēm tautas bumba 16.10-16.50 sporta zālē. Inga Ermansone 5.klasēm tautas bumba 17.00-17.40 sporta zālē. Inga Ermansone Tautas dejas 14.20 – 15.20 – 2.-3.klases 15.40 – 16.20 – 1.klases 16.40 – 17.40 – 4.- 5.klases Vispārējā fiziskā attīstība Līga Alilujeva 13.20 – 14.00 1.klases 16.40 – 17.20 2.klases  10., 11. st. JK Ārijs Šķepasts 309 Agnese Fjodorova 301   9.,10.st. 4.-9.kl.ansamblis Inta Godiņa 5.st.KZ   9., 4.-9.vispārizgl. klašu ans. Sanita Jaudzema 203   6.-8.klasēm basketbols no 16.00-18.00 sporta zālē. Ineta Saulīte   Modes dejas Madara luīze Muzikante 15:10 – 15:50 1.klases 16:00-16:40 2.klases 14:20-15:00 3.klases10.,11.,12. st. Vsk.vok.ans. Ārijs Šķepasts 309   Teātra mākslas pulciņš Sandra Dambiniece 207   Vispārējā fiziskā sagatavotība 1.un 2.klasēm Matīsa iela SZ Līga Alilujeva 14.20 – 15.00 3.klases 15.10 – 15.50 1.klases