ZPD un prezentācijas paraugi, noformējuma prasības, pamācības

Par zinātniskās pētniecības darbu vidusskolā

Par zinātniskās pētniecības darbu 8. klasē

Dokumenta noformēšanas prasības

Noformēta dokumenta paraugs

Dokumenta noformēšanas ar Microsoft Word pamācība

ZPD prezentācijas paraugs

Par vizuālo prezentāciju