Daudz laimes dzimšanas dienā!

Mans skolas sols, mans skolas sols,
Ja kaut kas jāatceras,
Sirds tikai labo atceras
Un saules neatdzeras.
(I. Lasmanis)

Daudz laimes dzimšanas dienā!
Rīgas 6. vidusskolai — 100

Vēstures dokumentos rakstīts:
«1920. gada 13. septembrī latviešu klasiskajā ģimnāzijā, ko vēlāk nosauca par 1. Rīgas valsts ģimnāziju, mācības divās pirmajās un vienā otrajā ģimnāzijas sagatavošanas klasē uzsāka 171 skolēns : t.i., 67 meitenes un 104 zēni.» Vēlāk šo ģimnāziju pārdēvēja par Rīgas 6. vidusskolu.
.. un mūsu skolā mācoties vai strādājot visi zina tik zīmīgos vārdus Augsim lieli līdzi Saulei.