AktualitātesVecākiem

Akcija “Sargājiet bērnus!”

“Bērni zina savas tiesības, ne pienākumus.” Patiesībā nē, bērni zina gan savas tiesības, gan pienākumus un cenšas tos ievērot.

To šajā semestrī pierādīja lieliskie 6. klašu skolēni, apgūstot sociālo zinību tēmu “Tiesības un pienākumi”. Stundās tika pētīts Bērnu tiesību un aizsardzības likums, secināts, ka tiesības “iet roku rokā” ar pienākumiem, kā arī noskaidrota likuma nozīme mūsu dzīvē.

Noslēgumā tika veidota sociālā akcija “Sargājiet bērnus!”, ar kuras palīdzību bērni vēlas vērst vienaudžu, pieaugušo un visas sabiedrības uzmanību bērnu tiesībām –  par pilnvērtīgu bērnību, laimi, prieku un drošību.

Paldies sociālo zinību skolotājai Agnesei Ziemulei par darbu ar skolēniem tēmas apguvē un  akcijas tapšanā.

Akciju veltām arī šī gada labdarības maratonam” Dod pieci!”

Labdarības maratons “Dod pieci!” pievērsīsies vardarbībai ģimenē – sarežģītam un daudzslāņainam tematam, runājot gan par emocionālo, fizisko, finansiālo un cita veida vardarbību ģimenes locekļu starpā, gan par sekām un rīcības scenārijiem, lai dotu iespēju sākt dzīvi no jauna.