Uzdrīkstos, domāju, radu!

Esam priecīgi par mūsu skolas 4. un 5. klašu skolēnu komandu startu un panākumiem Latvijas Universitātes SIIC Prātnieku laboratorijas un Valsts Izglītības satura centra organizētajā atklātajā olimpiādē-konkursā “Uzdrīkstos, domāju, radu! 2021”.

23. martā norisinājās konkursa 1. kārta, kurā skolēni individuāli veica tiešsaistes uzdevumus matemātikā, dabaszinībās un programmēšanā. Komandu rezultātu veidoja visu skolēnu kopīgi iegūtie punkti.
Olimpiādes pirmajā kārtā piedalījās 96 komandas no 53 skolām! Šajā kārtā vairāk kā 500 skolēni parādīja savas individuālās zināšanas. Nākamajā kārtā piedalīsies 50 veiksmīgākās komandas. Arī mūsu skolas abas komandas turpinās savu dalību konkursa 2. kārtā un veiks kopīgu radošu uzdevumu.
Paldies par atsaucību un dalību konkursā
* komandai “Klarnetes” — Viktorijai Volnerei (4.a), Jānim Ivanam Zujevam (4.a), Bruno Ganuļevičam (4.d), Pāvilam Brūveram (5. b), Jurim Daumkem (5.d ), Eduardam Lūsim (5.d ) un komandas koordinatorei un skolotājai Rūtai Kānītei;
* komandai “Flautas” — Tīnai Pečulei (4.d), Ancei Urlovskai (5.a), Janīnai Almai Liepai (5.a), Evelīnai Karpei (5.b), Evelīnai Gargurnei (5.b), Natālijai Sabajevai (5.d) un komandas koordinatorei un skolotājai Agnesei Ziemulei.
Lai komandas gars un ass prāts noder nākamajā konkursa kārtā! Turēsim īkšķus!