AktualitātesMOT

MOT programma mūsu skolā

Kas ir MOT?

MOT ir iedvesmojoša motivācijas programma mūsdienīgiem Latvijas skolu jauniešiem. Tā balstīta universālās cilvēciskās vērtībās, kas jauniešos stiprina:

Drosmi dzīvot jeb atļaušanos sapņot lielus sapņus un mērķtiecīgi strādāt to piepildīšanai. Mēs varam paveikt visu, kam mēs ticam.
Drosmi rūpēties par līdzcilvēkiem un palīdzēt tiem, kas jūtas vientuļi vai atstumti.
Drosmi pateikt “nē” jeb atteikties no tām izvēlēm, kas kaitē pašiem vai apkārtējiem, lai pateiktu “jā” kaut kam lielākam un svarīgākam.

Programmas mērķauditorija ir 7.-9. klašu jaunieši, kuri kopā ar MOT treneriem darbojas 12 interaktīvu nodarbību ciklā. Programmas nodarbības tiek organizētas atraktīvā, brīvā un nepiespiestā veidā, izmantojot interaktīvās mācību metodes (diskusijas, lomu spēles, grupu darbus, situāciju analīzes, interaktīvās spēles u.c.).  Nodarbību laikā tiek veicināta skolēnu individuālā noturība un sociālā izaugsme, kā arī popularizētas veselīgas savstarpējās attiecības – droša klases, skolas un sabiedriskā vide . Gan jaunieši, gan treneri ar nepacietību gaida katru nākamo nodarbību!

Mūsu skolā darbojas seši azartiski, gudri, mūsdienīgi treneri – Anna Zaula, Līga Krievāne-Kalniņa, Linda Saulīte, Kaspars Strautmanis, Dace Butlere, Kristīne Vilnīte.