Sadarbība

Sadarbība ārpus skolas

Sadarbībā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti 2021. gada rudenī 5.B klase un 5.D klase piedalījās Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) Starptautiskā lasītprasmes novērtēšanas pētījuma PIRLS 2021 īstenošanā.

PIRLS pēta 4. klašu skolēnu sasniegumus lasītprasmē. PIRLS 2021 pētījumam bija jānotiek šī gada pavasarī, tajā bija paredzēts pētīt tā brīža 4. klašu skolēnu lasītprasmi. Sakarā ar COVID-19 pandēmiju, pētījums tika pārcelts uz jauno mācību gadu un tajā iesaistīti šī mācību gada 5.klašu skolēni.

Šogad šajā pētījumā Šajā pētījumā Latvija piedalās kopā ar vairāk kā 50 citām valstīm no visas pasaules. Pētījums tika veikts, lai iespējami precīzi atspoguļotu izglītības sistēmu un Latvijas skolēnu lasītprasmi salīdzinājumā ar citu dalībvalstu skolēniem Cerams, ka mūsu skolēnu piedalīšanās šajā pētījumā starptautiskā līmenī palīdzēs uzlabot lasīšanas mācīšanu un mācīšanos mūsu valstī.