Sadarbība

Starppriekšmetu projekta temats “Datu apstrāde”

Projektā iesaistītie mācību priekšmeti: ģeogrāfija, matemātika, datorika.

Projektā iesaistītās klases un skolotāji: 8.A, 8.B, 8.C un 8.D klase un  skolotājas Aija Ciematniece, Gita Rjabova, Baiba Zupane, Anna Bērziņa, Iveta Gultniece

Temata apguves mērķis: patstāvīgi pētnieciskā ceļā attīstīt prasmes darbā ar autentiskiem datiem par klimata pārmaiņu norisi, izmantojot matemātiskās statistikas un digitālās prasmes.

Temata apguve sākās matemātikā, kur skolēni apguva datu izpētei lietojamos aprēķinus un datu attēlošanas veidus. Datorikā skolēni apguva nepieciešamās izklājlapu standartfunkcijas, kā arī datu atlases iespējas no internetā pieejamajiem avotiem un pašās izklājlapās.

Katram skolēnam tika uzdotas divas Latvijas pilsētas (pilsētu pāri nevienam skolēnam neatkārtojās), kurām veikt pētījumus par vidējām gaisa temperatūrām un nokrišņu daudzumu pa mēnešiem.

   Atlasītie dati tika pētīti divos virzienos:

  1. Vai ir novērojamas globālās sasilšanas sekas, salīdzinot klimatisko standartu normas pagājušā gadsimta sākumā un tagad?
  2. Vai un kā atšķiras klimatiskie apstākļi abās dotajās Latvijas pilsētās?

Pētījuma rezultātus skolēni atspoguļoja infografikās.

Ieskatam labākie darbi: