AktualitātesKonkursi, skatesSasniegumi

Apsveicam pūšaminstrumentu konkursa laureātus!

Apsveicam Cēsu 1. pamatskolas koka pūšaminstrumentu konkursa laureātus un viņu skolotājus!

Ar iegūto 2. vietu:

Ausma Selecka 1.d (sk. Anete Kalniņa)

Agate Sofija Vojevodska 8.a (sk. Lelde Bitīte)

Ar iegūto 1. vietu:

Andrievs Strautkalns 1.d (sk. Lelde Bitīte)

Viktorija Volnere 5.a (sk. Anete Kalniņa)

Loreta Upīte 6.d (sk. Paula Grīnberga)

Krista Paula Miķelsone 10.c (sk. Haralds Bārzdiņš)

Marta Skuja 11.c (sk. Haralds Bārzdiņš)

Pateicība koncertmeistarēm:

Helēnai Laukmanei,

Liesmai Liepiņai,

Lienei Lotei Kalniņai