Sadarbība

Starppriekšmetu sadarbības projekts – Simboli, to pielietojums un nozīme

Tēma: “Simboli, to pielietojums un nozīme.”

Mācību priekšmeti – vizuālā māksla, vēsture, sociālās zinības.

Projektā piedalās pamatskolas skolēni.

Projekta mērķis radīt izpratni par to, ka jebkuru notikumu, procesu un attieksmi var paust ar simbolu palīdzību.

Tiem nav jābūt jau sen zināmiem simboliem. Tos var izdomāt katrs pats, bet tajā ir jābūt redzamai domai, idejai, ko grib pateikt.

Paldies skolotājām Venerandai Lojai un Ingrīdai Kriķei par radošuma veicināšanu un sadarbību!

Krista Vālodze, 9.b klase – Simbols ģerbonis simbolizē mūsu klases nosaukumu. Es to izveidoju klasiski diženā ģerboņa stilā ar moderniem elementiem. Diženums ir svarīgs, jo daudzi mūsu klasē uzskata sevi par ne tik spožu, jo nespēlējam instrumentus , bet tā nebūt nav. 

Betija Ziediņa, 9.b klase -Simbols klauns. Mēs visi kādā brīdī nedaudz samākslojam sevi, savas emocijas, savu patiku un laipnību. Katrs no mums cenšas būt labākais, mēs visi gribam būt valdnieki par saviem lēmumiem un savu dzīvi.

Viviāna Kopmane , 9.b klase – Nepatīk skola

Ričards Andersons, 9. b klase – Simbols -durvis.

Pārejas vieta no viena garīgā stāvokļa uz citu ( ne vienmēr, bet diezgan bieži)

Gustavs Muižnieks , 9.B klase – Simbols -durvis

Durvis ar lodziņu un olu simbolizē, ka vienmēr kopā ar klasi Tu ieej jaunā atmosfērā, un Tu zini, ka klases domas un centieni ir labi.