Aktualitātes

Pateicība par palīdzību direktoru semināra nodrošināšanā

Skolas direktors izsaka pateicību visiem, kas ieguldīja savu darbu, laiku un talantu, lai nodrošinātu veiksmīgu Rīga skolu direktoru semināra norisi 9. decembrī:

Par kvalitatīvu un emocionāli piesātinātu māksliniecisko sniegumu Rīgas 6. vidusskolas muzikālajiem kolektīviem:

  • mūzikas novirziena 6.–9.klašu meiteņu korim, vadītājas Inta Godiņa un Agnese Fjodorova;
  • vidējam pūtēju orķestrim, vadītāji Viesturs Galenieks un Haralds Bārzdiņš;
  • koncertmeistarei Jolantai Barinskai;
  • Klarnešu kvartetam: Martai Skujai, Kristoferam Kristapam Cīrulim (12.c klase), Kristai Paulai Miķelsonei (11.c klase)
  • Solistei Nikolai Elizabetei Ūdrei (12.c klase)

Skolas direktora vietniekiem: Lailai Āboltiņai, Anitai Sudnikai, Aelitai Novickai, Solvitai Suhanovai, Kalvim Kincim.

Par skolas rotāšanu Ziemassvētku noskaņās dizaina un tehnoloģiju skolotājam Mārtiņam Ezeriņam.

Pamatskolas pašpārvaldes jauniešiem: Luīzei Vīrātei, Ģertrūdei Katrīnai Ābolai, Kevinam Jaņevičam, Artūram Raklinskim (8.b.kl.) Madarai Višņakovai (8.a kl.).

Vidusskolas pašpārvaldes jauniešiem: Nikolai Skujai un Simonai Baumanei (12.a klase), Patrīcijai Prauliņai (12.b klase), Agatei Širmaherei (10.a klase).

Par atbildīgu skolas kārtības nodrošināšanu un viesu sagaidīšanu 11.a klasei, it īpaši Dāvim Žideļūnam, Danielai Kronbergai, Adrianam Zdanovskim, Ketijai Katerīnai Dancei, Sintijai Ratkēvičai un Patrikam Kozlovskim (10.a klase).