AktualitātesKonkursi, skatesSasniegumi

Apsveicam vokālos ansambļus ar panākumiem vokālās mūzikas konkursā BALSIS

Sveicam mūsu vokālos ansambļus ar sasniegumiem konkursa “Balsis” I kārtā! Sākumskolas un pamatskolas vokālajiem ansambļiem I pakāpes diplomi, vidusskolas ansamblim “Lai top!” – Augstākās pakāpes diploms. Paldies skolotājiem Elīnai Sējai-Birzakai, Intai Godiņai un Ārijam Šķepastam, izciliem koncertmeistariem- Jolantai Barinskai, Gintam Žilinskim un Raulam Kuzmenko! Vismīļākie sveicieni visiem dziedātājiem!