AktualitātesKonkursi, skatesSasniegumi

Apsveicam mūsu pūtēju orķestrus!

Sveicam jaunākās grupas pūtēju orķestra mūziķus un tā diriģenti Ingu Kalniņu, un vidējās grupas pūtēju orķestra mūziķus un tā diriģentus Haraldu Bārzdiņu un Viesturu Galenieku, kā arī horeogrāfu Robertu Muciņu ar ļoti veiksmīgu dalību Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru defile parādē – skatē, 4. maijā. Jaunākās grupas pūtēju orķestris ieguva I pakāpes diplomu un 44,83 punktus, savukārt vidējās grupas pūtēju orķestris ieguva absolūti lielāko punktu skaitu starp visiem orķestriem – augstākās pakāpes diplomu un 48 punktus.