Aktualitātes

“Dzeja elpo” mūsu skolā

“Dzeja elpo” mūsu skolā

Skatuves runas konkursa 2. kārta vidusskolā

       Arī šoruden mūsu skolā lasa, mācās, runā un mīl dzeju. Skatuves runas konkurss ir ilgus gadus kopta un lolota tradīcija. 10. oktobrī skolas kamerzālē izskanēja divu spožu latviešu dzejnieku – Ojāra Vācieša un Imanta Ziedoņa – radītie teksti. Abiem vārda mākslas meistariem svinam 90. Žūrijas darbu vadīja Valmieras Drāmas teātra aktrise un mūsu skolas absolvente Anna Nele Āboliņa. Pēc konkursa klausījāmies viņas stāstos par ceļu uz aktrises profesiju un ikdienas izaicinājumiem.  

No sirds sakām paldies ikvienam dalībniekam, kas ļāva izskanēt dzejolim vai epifānijai, un sveicam uzvarētājus.

3. vieta Sofijai Ziemelei (12.bc); Matīsam Lotāram Nusbergam (12.bc) un Tomam Gāgam (11.bc).

2. vieta Helēnai Rožānei (10.a) un Ariadnei Valterei (10.bc).

1. vieta Nadīnai Ozolai (11.bc). 

    Uz tikšanos nākamajās Dzejas dienās!