Erasmus +

Skolotāja Andra Krieķa profesionalā pilnveide Maltā Erasmus+ programmas ietvaros

Mūsdienās skolotāja darbs ir izaicinājumu pilns. Tas prasa nemitīgu pilnveidi, pielāgošanos, jaunu ideju aprobēšanu un ieviešanu mācību procesā. Lai kvalitatīvi veiktu mācību darbu, skolotājam nepieciešams profesionāli augt, izmantojot ne tikai pilnveides iespējas Latvijā, bet arī ārpus tās robežām.

Manā izaugsmē nozīmīgs posms bija laikā no 4. līdz 15.martam, kad ar Rīgas 6. vidusskolas un “Erasmus+” projekta atbalstu devos uz Maltu pilnveidot savas angļu valodas prasmes. Tā bija atgriešanās “skolas solā”, katru dienu padziļināti mācoties angļu valodu pie skolotājiem, kuriem tā ir dzimtā valoda. Dienas pirmā puse pagāja, vispārīgi apgūstot angļu valodu, otrā dienas daļa – intensīvi piedaloties komunikācijas nodarbībās, kurās valoda jālieto dažādās saziņas situācijās ar cilvēkiem no citām pasaules valstīm. Guvu arī jaunas idejas, kā veidot mācību stundu dinamiskāku, izmantojot dažādus metodiskos paņēmienus, kuri paredzēti apgūtā nostiprināšanai, izmantošanai nestandarta situācijās vai kā dinamiskās pauzes veids. Ikdienas ritms ļāva arī iepazīt Maltas kultūru – galvaspilsētas vēsturi, arhitektūru, mazās piekrastes pilsētiņas un tradicionālo brīvdienu tirgu.

Profesionālā pilnveide un padziļināta angļu valodas apguve man sniedz iespēju papildus mācīties jaunāko, kas pedagoģijas pasaulē atklāts, secināts un tiek izmantots. Tā ir iespēja piedalīties starptautiski atzītu augstskolu veidotajos kursos un semināros, lasīt par jaunāko, kā arī brīvāk komunicēt ar kolēģiem no citām valstīm. Mana dalība projektā ir iespēja skolēniem stāstīt par ļaušanos, nebaidīšanos un savu robežu pārkāpšanu, lai sasniegtu augstākas virsotnes; lai izmantotu visas sniegtās iespējas būt pasaulē, nevis sevis izveidotajā “ērtajā burbulī”.

Andris Krieķis, latviešu valodas un literatūras skolotājs

Komentē!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.