Latest Past Events

Skolēniem pieejami 9. klašu eksāmenu sertifikāti

Informācija par sertifikātu iegūšanu Valsts Izglītības satura centra tīmekļa vietnē: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/skoleni-centralizeto-eksamenu-sertifikatus-vares-izgut-ipasa-portala