Pārbaudes darbu kalendārs

No 2020. gada 10. janvāra pārbaudes darbu kalendāra ieraksti tiek veikti e-klasē. Skolēnu dienasgrāmatās attiecīgajās dienās un mācību priekšmetos rādīsies uzraksts “Plānots pārbaudes darbs”.