Pārbaudes darbu kalendārs

No 2020. gada 10. janvāra pārbaudes darbu kalendāra ieraksti tiek veikti e-klasē. Skolēnu dienasgrāmatās attiecīgajās dienās un mācību priekšmetos rādīsies uzraksts “Plānots pārbaudes darbs”. Šī sadaļa tiks slēgta ar 2020. gada 1. februāri.

Pamatskola

5.a klase 6.a klase 7.a klase 8.a klase 9.a klase
5.b klase 6.b klase 7.b klase 8.b klase 9.b klase
5.c klase 6.c klase 7.c klase 8.c klase 9.d klase
5.d klase 6.d klase 7.d klase 8.d klase

Vidusskola

10.a klase 11.a klase 12.a klase
10.b klase 11.b klase 12.b klase
10.c klase 11.c klase 12.c klase