Aktualitātes

Atvadu vārdi skolotājai Andrai Gudrimovičai (09.12.1932.—09.05.2021.)

9. maija siltā un saulainā diena pienāca ar skumju vēsti — mūžībā devusies mūsu skolas ilggadējā skolotāja Andra Gudrimoviča.

Sirsnīgs smaids, laipna valoda un labestība ir pirmais, kas ataust atmiņā, domājot par Andru Gudrimoviču. Diezin vai viņa pati prata izskaitīt, cik skolēniem ir mācījusi saskatīt latviešu valodas skaistumu, literatūras un dzīves vērtības. Savu viedumu, mīlestību un dvēseles siltumu Andra dāsni dāvāja arī mums, saviem kolēģiem.

Jaunā skolotāja Andra Gudrimoviča (Fogele) uzsāka darba gaitas Rīgas 6. vidusskolā 1954. gadā. Tā bija viņas pirmā un vienīgā darba vieta. Ilgus gadus skolotāja bija savu audzēkņu iedvesmotāja, rūpējās par viņu izaugsmi un sapņu piepildīšanos, interesējās par dzīves gaitām arī tad, kad viņi sen bija skolu beiguši. Arī audzināmo klašu ir bijis daudz, un katra no tām skolotājai bija īpaša. Jau pirmajā darba gadā skolotāja saņēma audzināšanā 8. klasi, kuras izlaidums bija 1958. gadā. Mīlestību un cieņu pret Andru Gudrimoviču kā skolotāju un audzinātāju apliecina tas, ka absolventi bija kopā ar savu skolotāju vēl 1998. gadā — 40 gadus pēc skolas absolvēšanas. Skolas muzeja fotoalbums glabā mirkli no šīs tikšanās, kur nu jau sirmo kungu un dāmu vidū kā krāšņa puķe ir viņu mīļā skolotāja Andra Gudrimoviča. Daudzām ģimenēm viņa bija skolotāja un audzinātāja vairākās paaudzēs. Darba gaitas savā mīļajā Rīgas 6. vidusskolā viņa beidza 2009. gadā.

Andra Gudrimoviča ļoti, ļoti mīlēja operu un klasisko mūziku. Tad, kad pati vairs nespēja apmeklēt koncertus klātienē, klausījās tos tiešraidēs Latvijas Radio3 Klasika un aicināja to darīt arī savus bijušos audzēkņus un kolēģus.

Skolotājas Andras Gudrimovičas mūžā prieks mijies ar sāpēm, piedzīvojot vīra aiziešanu mūžībā. Viņa izstaroja iekšēju mieru un gaišumu, kas bieži vien palīdzēja arī kolēģiem tikt pāri grūtiem un sāpīgiem brīžiem, kā arī divkārt priecīgus padarīja dzīves saulainos mirkļus.

Sirsnīgs paldies par labestību, iejūtību, sirsnību un dvēseliskajām sarunām. Lai gaismas pilns ceļš mūžībā!

Rīgas 6. vidusskolas kolektīvs

Papildināts 12.05.: Atvadīšanās no skolotājas Andras Gudrimovičas notiks sestdien, 2021. gada 15. maijā plkst. 11.00 Rīgas Krematoijā Varoņu ielā 3A. ievērojot noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

7 thoughts on “Atvadu vārdi skolotājai Andrai Gudrimovičai (09.12.1932.—09.05.2021.)

 • Ja.. Vina bija ari mana skolotaja. neaizmirstama…

  • Skolotāja pēc aicinājuma! Un draudzene uz mūžu!

 • !958.gada izlaidums – skolotājas Andras Gudrimovičas – Fogeles pirmās audzināmās klases audzēkņi skumst kopā ar tuviniekiem un skolas kolēģiem par neaizmirstamas, labestīgas skolotājas aiziešanu mūžībā.
  Evalds Grabovskis, Ilga Krūmiņa, Aina Krēsliņa,Vita Kļeva,Maija Drava, Silvija Katkovska,Aiva Veibrante, Māra Aveniņa, Jānis Naudžuns.

 • Sirdsgurda un gaiša! Īpaša skolotāja, tāda, kuras vērtīgās mācības ir nezūdošas! Skumji, ka vairs nav ar mums , bet ir pateicība un lepnums, ka bija mūsu Skolotāja! ❤

  • Interesants cilvēks, mana kaimiņiene. Tiksimies.

 • labākā skolotāja manā dzīvē. domāju, ka daudziem citiem arī. uz tikšanos!

 • Brīnišķīga skolotāja, kura patiešām deva pamatus dzīvei. Šī ir tik skumja vēsts.. Lai vieglas smiltis un gaišs ceļš mūžîbā.

Comments are closed.