AktualitātesSasniegumi

Aug mākslinieku paaudze

2022. gada rudenī, no 25. oktobra līdz 30. novembrim, notika Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss-izstāde “Ziedonis. Pasaule. Es.”

Konkursu rīkoja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvalde sadarbībā ar Rīgas Interešu izglītības metodisko centru un Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” Ziedoņa klasi.

Dalībnieki bija aicināti radīt laikmetīgus vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbus, iedvesmojoties no šādiem I.Ziedoņa literārajiem darbiem: “Krāsainās pasakas”; dzejoļu krājuma “Motocikls”, kuru raksturo vārdi: jaunība, trauksme, aizraušanās, izraušanās no ierastā, ceļš, cilvēka attīstība un pilnveide; dzejoļu krājumiem “Es ieeju sevī”, “Taureņu uzbrukums”, “Viegli”, kā arī “Epifāniju” 1. un 2. grāmatas, kur turpinās ceļa tēma, personības attīstība, izaugsme, pietāte pret cilvēkiem un pasauli, harmonijas meklējumi sevī un pasaulē.

Priecājamies par mūsu skolēnu veiksmīgo piedalīšanos konkursā:

Diplomus ieguvuši:

4.–6. klašu grupā – II pakāpes diploms 6.a klases skolniecei Paulai Pinnei (“Pelēkā pasaka”)

III pakāpes diplomi:

4.c skolēniem Robertam Dimantam un Danielam Dambim (“Pelēkā pasaka” un “Dzeltenā pasaka”)

6.a klases skolēnam Tomam Liepam (“Melnā pasaka”)

4.b klases skolniecei Gabrielai Briekmanei (“ Zaļā pasaka”)

5.a klases skolēnam Emīlam Ernestam Rožulejam (“Pelēkā pasaka”)

7.–9. klašu grupā – II pakāpes diploms pa darbu “Krāsainā pasaule” 9.b klases skolniecei Alīnai Ducmanei

III pakāpes diplomi par darbu “ Taureņu uzbrukums”:

7.d klases skolēnam Eduardam Lūsim

7.d klases skolniecei Amēlijai Pommerei

8.a klases skolniecei Odrijai Everitai Klints

8.c klases skolēnam Rihardam Freivaldam

8.d klases skolniecei Evai Vītolai

8.d klases skolniecei Katei Davidonei

8.d klases skolniecei Beatrisei Ziņģei

Paldies dizaina un tehnoloģiju skolotājai Vēsmai Kalniņai un vizuālās mākslas skolotājai Zitai Zaržeckai par radošu skolēnu sagatavošanu konkursam!