IeteiktāsUzņemšana vidusskolā

Uzņemšana 2024./2025. mācību gada 10. klasēs

Priekšnosacījumi dalībai uzņemšanas konkursā uz Rīgas 6. vidusskolas 10. klasēm 2024./2025. mācību gadā:

 • iestājpārbaudījumi nav jākārto; skolēni tiks uzņemti, ņemot vērā centralizēto eksāmenu rezultātus,
 • ja skolēns no centralizēto eksāmenu kārtošanas ticis atbrīvots un tos nav kārtojis, uzņemšanas konkursā viņš piedalīsies ar pamatskolas beigšanas dokumentā (sekmju izrakstā) fiksētajiem vērtējumiem programmas virzienam aktuālajos mācību priekšmetos (skat. zemāk norādīto),
 • gadījumā, ja konkursā izvērtējamo centralizēto eksāmenu rezultāti vairākiem skolēniem sakrīt tā, ka uzņemšanas secība nav nosakāma, uzņemšanas secību noteiks vidējais aritmētiskais vērtējums apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstā (no visiem tajā atspoguļotajiem gada vērtējumiem).

2024./2025. mācību gada 10. klasēs skolēni tiek uzņemti konkursa kārtībā, ņemot vērā šādus nosacījumus:

 • ja skolēns pretendē uz programmas virzienu ar padziļinātu eksakto mācību priekšmetu apguvi, uzņemšanas secību nosaka pamatizglītības sertifikātā atspoguļotais procentuālais novērtējums matemātikas centralizētajā eksāmenā un latviešu valodas centralizētajā eksāmenā,
 • ja skolēns pretendē uz programmas virzienu ar padziļinātu humanitāro mācību priekšmetu apguvi, uzņemšanas secību nosaka pamatizglītības sertifikātā atspoguļotais procentuālais novērtējums latviešu valodas centralizētajā eksāmenā un angļu valodas (vai citas Eiropas Savienības oficiālās valodas) centralizētajā eksāmenā,
 • ja skolēns pretendē uz programmas virzienu ar padziļinātu kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslu apguvi:
  •  uzņemšanas secību nosaka pamatizglītības sertifikātā atspoguļotais procentuālais novērtējums latviešu valodas centralizētajā eksāmenā un angļu valodas (vai citas Eiropas Savienības oficiālās valodas) centralizētajā eksāmenā,
  • ja skolēns pretendē uz mūzikas apakšvirzienu vispārējās vidējās izglītības programmas virzienā ar padziļinātu kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslu apguvi, nepieciešams dokumentāls apliecinājumu par iepriekš apgūtu solfedžo  un instrumenta spēli (piemēram, mūzikas skolas liecību, sekmju izrakstu par pamatizglītības apguvi ar atbilstošiem ierakstiem tajā).

Aktuālais tiem skolēniem, kuri 2024./2025. mācību gadā pretendē mācīties kādā no Rīgas 6. vidusskolas 10. klasēm:

 • no 01.07.2024. līdz 03.07.2024. – pieteikšanās konkursam uz 2024./2025. mācību gada 10. klasēm un  dokumentu pieņemšana skolas lietvedībā,
 • 04.07.2024. līdz plkst.12.00 – skolas mājaslapā https://r6vsk.lv tiks publicēti konkursa rezultāti (uzņemto skolēnu saraksts un pretendentu saraksts uzņemšanas secībā gadījumam, ja kāds no uzņemtajiem skolēniem vietu atsaka (vietas atbrīvošanās gadījumā ar pretendentu vai viņa vecākiem nekavējoties sazināsies atbildīgais skolas pārstāvis)),
 • 08.07.2024. – tiks izdots direktora rīkojums par 2024./2025. mācību gada 10. klasēs uzņemtajiem skolēniem (vietas atteikuma gadījumā lūdzam par to informēt līdz 05.07.2024. plkst.12.00).

Lietvedībā iesniedzamie dokumenti, piesakoties konkursam uz 2024./2025. mācību gada 10. klasi:

 • direktoram adresēts skolēna vecāka vai likumiskā pārstāvja iesniegums,
  izdrukājama pieteikuma forma
  elektroniski aizpildāma un parakstāma pieteikuma forma
 • apliecības par pamatizglītību un tās pielikuma (sekmju izraksta) kopija (salīdzināšanai būs jāuzrāda dokumenta oriģināls),
 • pamatizglītības sertifikātu kopijas (salīdzināšanai būs jāuzrāda dokumentu oriģināli),
 • skolēnam uz vietas skolā aizpildāma veidlapa par plānotajiem padziļinātajiem kursiem 12. klasē.

Ja skolēns konkursa kārtībā ticis uzņemts Rīgas 6. vidusskolā, viņam lietvedībā jāiesniedz arī bērna medicīniskā karte (izņemot Rīgas 6. vidusskolas absolventus) — veidlapa Nr. 026/u.

Detalizētāku informāciju varat saņemt, zvanot uz skolas mācību daļu pa tālruni 67474476 (direktora vietniecei L. Āboltiņai) vai arī rakstot uz r6vs@riga.lv, kā arī klātienes konsultācijā, par kuras norises laiku lūdzam vienoties telefoniski (67474476).

Ja Rīgas pilsētā pieņems vienotus pieteikumu iesniegšanas un rezultātu publicēšanas nosacījumus un laikus, tad arī savu plānoto pieskaņosim vienotajām prasībām.

Komentē!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.