Informācija par bērnu reģistrāciju mācībām 1. klasē

Bērnu reģistrēšana 1. klases pretendentu rindā un uzņemšana skolā notiek atbilstoši Rīgas domes 2015. gada 27. janvāra noteikumiem nr. 137 “Par kārtību kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

 

BĒRNU REĢISTRĀCIJA
UZŅEMŠANAI 1. KLASĒ
RĪGAS 6. VIDUSSKOLĀ
 OTRDIENĀS  17:00 – 18:00
TREŠDIENĀS    9:00 – 12:00
A.Čaka ielā 102 (lietvedībā)

 

BĒRNU REĢISTRĒŠANAI VECĀKIEM (AIZBILDNIM) NEPIECIEŠAMS:

1. UZRĀDĪT PERSONU APLIECINOŠU DOKUMENTU (PASI VAI ID KARTI)

2. UZRĀDĪT BĒRNA DZIMŠANAS APLIECĪBU (ORIĢINĀLU)

Uzņemam bērnus divās izglītības programmās:

  • Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programmā (kods 21014111 (mūzika) )
  • Pamatizglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 21011111)

Lai bērni un vecāki varētu iepazīties ar skolu, organizējam adaptācijas dienu nodarbības topošajiem 2019./20. mācību gada pirmklasniekiem:

2019. gada 23. aprīlī, 30. aprīlī; 7. maijā un 14. maijā no plkst. 16.00-17.30 Matīsa ielā 39.

Gaidīti visi interesenti. Līdzi jāņem rakstāmpiederumi un maiņas apavi. Vēlams apmeklēt visas nodarbības.